WAT LEVERT E-HEALTH OP?

E-health biedt de mogelijkheid aan patiënten om regie te nemen over hun gezondheid, in hun eigen omgeving, al dan niet met hulp van mantelzorgers, gezin of familie. Voor chronisch zieken kan een digitaal zelfzorgplatform een bezoek aan het ziekenhuis voorkomen. Met e-health kan iemand op afstand contact hebben met een zorgverlener, of gerustgesteld worden over zijn of haar meetwaarden. De inzet van e-health is geen doel op zich, maar een middel om de beweging naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten te ondersteunen.

“Consulten gaan minder over de meetwaardes maar over wat de ziekte diabetes betekent voor iemand.”

 

Als huisarts en praktijkhouder Stijn van Kerkhoven via zorggroep PoZob in aanraking komt met MijnGezondheidsPlatform (MGP) is hij direct enthousiast. “We waren al langer op zoek naar een methode waarbij we de patiënt meer konden betrekken bij zijn of haar gezondheid.”

Meer regie over gezondheid

Beter voorbereid op consult

Meer zelfzorg

Wat doet Zelfzorg Ondersteund?

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van mobiele zelfzorg applicaties (apps) en zelfzorgplatforms die voldoen aan de basiseisen voor platforms en apps ondersteunde zelfzorg en aan het normenkader 2017. Deze platforms en apps voldoen aan de minimale basiseisen, die zijn opgesteld door gebruikers en experts.

Gecertificeerde zelfzorg platforms

Status: goedgekeurd
Naam zelfzorgplatform: Mijn Gezondheidsplatform
Naam leverancier: Promedico

 

Contactpersoon leverancier:
Douwe Jippes
djippes@care2u.nl

Zorgaanbieders die dit zelfzorgplatform gebruiken:
Meditta
De Ondernemende Huisarts (DOH)
SGE
BeRoEmD
RCH
PoZoB

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorgplatform: Empower

Naam leverancier: 24CARE

 

Contactpersoon leverancier:
Joop Wallenburg (033-2011140)
jwallenburg@24care.nu

Zorgaanbieders die dit zelfzorgplatform gebruiken:
Aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorgplatform: Philips Engage

Naam leverancier: Philips VitalHealth

 

Contactpersoon leverancier:
Jan Bosch (0318-754700)
jan.bosch@philips.com

Zorgaanbieders die dit zelfzorgplatform gebruiken:
Mentaal Beter
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk
Zorggroep Synchroon
Zorggroep THOON
Gezondheidscentrum Dillenburg

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorgplatform: Keten Informatie Systeem (KIS)

Naam leverancier: Portavita


Contactpersoon leverancier:
Aloys Langemeyer (020-8200500)
a.langemeyer@portavita.eu

Zorgaanbieders die dit zelfzorgplatform gebruiken:
Gezondheidscentrum Maarssenbroek

Ketenzorg NU
Medrie
IZER
Diamuraal
meer dan 50 trombosediensten

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorgplatform: Gezondheidsmeter

Naam leverancier: Curavista


Contactpersoon leverancier:
Esther van Noort (0162-520571)
info@curavista.nl

Zorgaanbieders die dit zelfzorgplatform gebruiken:
STZ expertisecentrum Astma & COPD
Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
Havenziekenhuis Rotterdam
500 huisartsen, zoals Atrium Noordwijk, Molenweg Steenbergen

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorgplatform: Sananet Online met e-Coaches voor COPD/ASTMA, Hartfalen, IBD, Parkinson, MS, Diabetes Mellitus type 2, Biological, pijnmanagement bij oncologie, It’s Life

Naam leverancier: Sananet Care B.V.


Contactpersoon leverancier:
Kay van der Mierden (046 458 8001)
k.vandermierden@sananet.nl

Zorgaanbieders die dit zelfzorgplatform gebruiken:

ZORROO
Unicum Huisartsenzorg
Zorggroepen via systemen Vital Health / e-Vita en e-Labe
Aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland

Gecertificeerde zelfzorg-apps

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorg applicatie: Umenz App & Umenz PRO applicatie

Naam leverancier: Umenz

Zorgaanbieders die deze app of platform gebruiken

Contactpersoon leverancier:
Umenz Benelux B.V.
Franciscusweg L4
1216 SK Hilversum
www.umenz.com

Status: goedgekeurd

Naam zelfzorg applicatie: cBoards

Naam leverancier: Caresharing


Contactpersoon leverancier:
Robbert van Thiel

hello@caresharing.com
020 2149 222
www.caresharing.com/cboards

Zorgaanbieders die deze app of platform gebruiken:
Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO)
GHO-GO Holding B.V.
Coöperatieve Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)
ROHA B.V.
Zorggroep West Alblasserwaard (ZGWA)

Zelfzorg-apps

Zelfzorg Ondersteund houdt ook een overzicht bij van mobiele zelfzorg applicaties (apps) die niet gecertificeerd hoeven te zijn volgens de minimale basiseisen, maar wel een onderdeel kunnen zijn van het (zelf)zorgproces

Naam zelfzorg applicatie: Sugarvita: Diabetesspel voor patiënten met diabetes type 2
Naam leverancier: Sugarvita

In gebruik

Contactpersoon leverancier:
David Bakx
06-29606910

www.sugarvita.nl

Meer informatie over zelfzorgplatforms

Sinds 2014 publiceert ZO! de zogeheten basiseisen voor zelfzorgplatforms. Bij de basiseisen hoort een normenkader, waarmee auditors kunnen toetsen. Leveranciers die deze toetsingsprocedure succesvol doorlopen komen op de lijst van goedgekeurde zelfzorgplatforms en -apps die ZO! aanbeveelt. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger een toepassing kiezen die voldoet aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts.

Basiseisen en normenkader voor leveranciers van zelfzorgtoepassingen

Sinds 2014 publiceert ZO! basiseisen voor zelfzorgtoepassingen. Bij de basiseisen hoort een normenkader, waarmee auditors kunnen toetsen. Leveranciers die deze toetsingsprocedure succesvol doorlopen komen op de bovenstaande lijst van zelfzorgtoepassingen die ZO! aanbeveelt. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger een toepassing kiezen die voldoet aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts.

De basiseisen en het normenkader ontwikkelen zich continu. Elk jaar wordt in het vierde kwartaal een nieuwe versie gepubliceerd. Met ingang van 2018 zijn de basiseisen en het normenkader opgedeeld in drie losse modules. Dit is ter voorbereiding op de invoering van het MedMij-afsprakenstelsel, dat in de loop van 2018 in werking zal treden.

 

Deze drie onderdelen kunnen onderdeel van een zelfzorgplatform zijn:

  1. Basis persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO);
  2. Zelfzorgmodule (generieke zelfzorgfuncties);
  3. Zelfzorg app (specifieke zelfzorgfuncties).

 

Meer informatie over persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), wat het afsprakenstelsel inhoudt en MedMij vindt u via MedMij.nl.

Hoe ziet het toetsingstraject voor zelfzorgplatforms eruit?

Leveranciers die voor het eerst hun zelfzorgtoepassing willen laten toetsen doorlopen de volgende stappen:

  1. Download basiseisen, normenkader en het toetsingsproces van deze website;
  2. Bepaal voor welke onderdelen van een zelfzorgplatform toetsing van toepassing is;
  3. Kies een auditor of – wanneer er alléén sprake is van een zelfzorg app – volg het toetsingsproces voor apps voor ondersteunde zelfzorg (zie link bij Downloads)

Leveranciers die een audit met succes hebben afgerond en op de lijst van goedgekeurde zelfzorgtoepassingen staan, kunnen daarna twee jaar volstaan met het invullen van een zelfbeoordeling van het normenkader die voor dát jaar van toepassing is.

 

Tip: Vóórafgaand aan het inschakelen van een auditor is het nuttig om eerst een zelfbeoordeling in te vullen. Dit vormt een goede basis voor de toetsing door de auditor.

Werkgroep tooling

De leden van de ZO!-werkgroep tooling zijn verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de basiseisen en het normenkader. Voor vragen over de toetsingsprocedure kunt u hen bereiken via het secretariaat van Zelfzorg Ondersteund via info@zelfzorgondersteund.nl.

 

Lijst van auditors met contactgegevens

 

BDO IT Audit & Security

Centraal secretariaat: Geert Scholtenslaan 12, 1687 CL Wognum

T: +31 (0)88 236 48 22 (088-BDO IT AC)

W: www.bdo.nl

E: it@bdo.nl

Duijnborgh Audit BV

Papendorpseweg 100

3528 BJ Utrecht

T: 088- 160 1700

E: info@dbaudit.nl

W: www.dbaudit.nl

 

 

Deloitte Accountants B.V.

Meander 551, 6825 MD, Arnhem

Postbus 30265, 6803 AG, Arnhem

T: +31 (0)88 288 28 88

W: www.deloitte.nl

 

 

KPMG IT Advisory

T: 038-4674700

W: www.kpmg.nl