Publicaties

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund en aangesloten partijen en kennispartners doen onderzoek naar alle facetten van ondersteunde zelfzorg, waaronder wetenschappelijke bewijsvoering, theoretische kaders en praktijkonderzoek met zorginstellingen en zorggroepen. Op deze pagina publiceren wij over publicaties en onderzoeken vanuit het ZO! netwerk.

2018

 

Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop

Sinds 2016 kunnen eerstelijns zorgorganisaties een Kom Verder aanvraag doen voor financiële ondersteuning van de implementatiekosten. Vanaf 1 januari 2019 zal het proces om te komen tot een aanpak voor ondersteunde zelfzorg onderdeel gaan uitmaken van de reguliere zorginkoop. Er zullen dan geen nieuwe subsidies vanuit Zelfzorg Ondersteund! meer worden toegekend. De consulenten van ZO! kunnen nog steeds ondersteuning bieden om te komen tot een aanpak voor de volgende stap. Maar de afspraken over financiering van die aanpak worden gemaakt door de zorginkoper van de zorgverzekeraar en de vertegenwoordiger van de zorggroep.

 

Wat verandert er per 2019? Lees meer over de inhoudelijke voorwaarden voor financiering van ZO! initiatieven, en hoe de implementatie van ondersteunde zelfzorg een onderdeel wordt van de reguliere zorginkoop.

 

Medio 2018 publiceert ZO! het vernieuwde format voor een Kom Verder aanvraag, inclusief toelichting over de Kom Verder aanvraag en documenten voor de evaluatie van trajecten. 

2017

Zelfzorg Ondersteund publiceert een verkenning van consultmodellen persoonsgerichte zorg. Het huidige consultmodel (lees: gespreksmodel) dat in de huisartsenopleiding en daarmee in de huisartsenzorg worden gehanteerd is vooral gericht op het geven van uitleg en advies aan patiënten, terwijl de kern van persoonsgerichte zorg een ander soort gesprek tussen zorgverlener en patiënt is.

 

Uit de jaarlijkse SROI analyse blijkt dat er maatschappelijke winst te behalen is door het implementeren van ondersteunde zelfzorg: Social Return on Investment 2017.

 

Zelfzorg Ondersteund liet eind 2017 op drie plekken een Social Return On Investment quick scan uitvoeren. Het Huisartsenteam, zorggroep THOON en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zetten in op verschillende zelfzorg interventies, zoals coachende gesprekstechnieken. Wat levert de implementatie van deze zelfzorg interventies op?

 

Op weg naar eenheid van taal (PDF) is een handreiking voor een eenduidig begrippenkader voor zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Dit document is een gezamenlijke inspanning van InEen, Vilans, Het Nederlands Huisartsen Genootschap, De Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland, De Hart&Vaatgroep, Het Longfonds en Zelfzorg Ondersteund. (Eenheid van taal – Word).

 

Ook in 2017 organiseerde ZO! een aantal landelijke kennissessies waar onder andere (huis)artsen, diëtisten, praktijkondersteuners, beleidsmakers, en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgverleners uitgenodigd werden om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. De opbrengsten van de kennissessie maart 2017 zijn gebundeld in dit boekje.

2016

Uit de jaarlijkse SROI analyse blijkt dat er maatschappelijke winst te behalen is door het implementeren van ondersteunde zelfzorg: Social Return on Investment 2016.

 

Ieder jaar organiseert ZO! landelijke kennissessies waar onder andere (huis)artsen, diëtisten, praktijkondersteuners, beleidsmakers, en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgverleners samenkomen om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens werksessies met patiënten die we in 2016 o.a. organiseerden, gaven ervaringsdeskundigen met een chronische aandoening veel waardevolle input. Bekijk hier de uitkomsten van de werksessies.

2015

Handleiding Zorgen voor Zelfzorg gepubliceerd, een handleiding voor zorggroepen en zorgverleners vol met concrete tips en praktijkervaringen voor een nieuwe aanpak. In opdracht van ZonMw werkten drie zorggroepen Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), SGE uit Eindhoven en Zorggroep Almere en verschillende andere organisaties, samen met Vilans, Zelfzorg Ondersteund (ZO!) en InEen.

 

Binnen Zelfzorg Ondersteund (ZO!) is inmiddels veel informatie beschikbaar over het implementeren van ondersteunde zelfzorg. Bijvoorbeeld de kennissynthese “Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten”, een onderzoek naar de implementatie van zelfmanagement in Nederland. Deze kennissynthese is uitgevoerd door Nivel, RIVM, CBOimpact en TNO.

 

2014

In 2014 en 2015 werden er vanuit Zelfzorg Ondersteund meerdere ontwikkelpilots ondersteund. Met deze projecten hebben we leerervaring opgedaan over de invoering van ondersteunde zelfzorg. De resultaten van de pilots en aanbevelingen zijn gebundeld in het rapport Monitoring en evaluatie vijf implementatiepilots ZO!.

Bibliotheek