INZET VAN E-HEALTH

E-Health staat ook in de huisartsenzorg volop in de belangstelling. E-health biedt kansen voor huisartsen om hun service en bereikbaarheid te verbeteren en zorg op een meer efficiënte manier én meer patiëntgericht te organiseren.

Voorlopers laten zien hoe de zorg erdoor verandert, welke voordelen het oplevert, zowel voor patiënt als zorgverlener. Maar het vraagt ook om aanpassing van de vertrouwde manier van werken. Digitale zorg is meer dan alleen de digitale toepassing zelf. Het gaat om inbedding in de praktijk, om werkafspraken en bovenal om kennis, motivatie en vaardigheden van gebruikers, zowel zorgverleners als patiënten.

ZO! publiceerde Vijf voorbeelden van digitale zorg in de praktijk en bespreekt met NHG, NeLL en andere organisaties hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden.

 

“Ik hoop dat deze bundeling – waarin voorlopers aan het woord zijn om te vertellen hoe e-health bij hen in de praktijk vorm heeft gekregen – anderen motiveert om zelf aan de slag te gaan.” Freke Zuure – Programmamanager e-health Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Meer regie over gezondheid

Beter voorbereid op consult

Meer zelfzorg