“We kijken naar alle factoren die van invloed zijn op hoe gezond of fit je je voelt”

 

Een Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) omvat advies en begeleiding gericht op gezonde voeding en eetpatroon, gezond bewegen en gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Bij het Centrum voor Bewegen – Leefstijl expertisecentrum in Veenendaal worden mensen onder deskundige begeleiding gecoacht om te werken aan een doelstelling zoals op gezond gewicht komen of een gezonde leefstijl. Eigenaren Geert van Dijk en Helga Maatkamp vertellen over de inzet van de Gecombineerde leefstijlinterventie.

Wat is de GLI?

 

De Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel vijf miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie, afgekort GLI. De Gecombineerde Leefstijlinterventie omvat advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt.

 

Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden. “Veel bestaande interventies duurden 3 tot 6 maanden, de GLI duurt twee jaar. In de lengte van het traject ligt het succes van de eerste preventieve interventie in het Nederlandse gezondheidszorg”, aldus inspannings- en bewegingsfysioloog Geert van Dijk.

 

Het is voor het eerst dat er een tweejarige programma vergoed wordt dat de gehele leefstijl van deelnemers ondersteunt. Ook de combinatie van gedrag, voeding én beweging in plaats van alleen voeding of beweging zorgt voor andere leerprocessen bij de deelnemers.

Gedragsverandering

 

“Als leefstijlcoach ondersteun ik mensen die hun leefstijl willen verbeteren. Ik coach ze op het gebied van bewegen, stoppen met roken, alcohol, voeding en ontspanning. Mijn rol is dat ik niet aangeef wat mensen moeten doen, maar dat ze bewust worden van hun eigen gedrag, en dat ze vanuit daar stappen kunnen zetten om verbetering te brengen in hun leefstijl”, zegt Helga Maatkamp, als leefstijlcoach verbonden aan het Centrum voor Bewegen-Leefstijl expertise centrum.

 

“Gedragsverandering blijkt minimaal 9 maanden te duren, vandaag dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie ook twee jaar duurt. Dan kan nieuw gedrag goed insluiten en is het iets van jezelf geworden”, zegt Maatkamp. Programma’s in groepsverband die de onderwerpen voeding, bewegen en gedragsverandering in samenhang behandelen, blijken het meest effectief op de lange termijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de uitvoerders en er wordt goed gemeten en gemonitord door de programmabeheerders. Alleen bewezen effectieve programma’s worden vergoed.

 

Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren, bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten. De Vereniging Arts & Leefstijl houdt een kaart bij met zorggroepen en zorgprofessionals die momenteel contractafspraken met de zorgverzekeraars hebben gemaakt. Kijk op www.artsenleefstijl.nl/gli voor meer informatie.

Nuttige links

 

Wilt u meer informatie over de Gecombineerde Leefstijlinterventie?

  • Het RIVM beoordeelt verschillende programma’s op hun effectiviteit: op www.loketgezondleven.nl staan programma’s die door de zorgverzekeraar vergoed en gecontracteerd kunnen worden.
  • Vereniging Arts & Leefstijl houdt een kaart bij met zorggroepen en zorgprofessionals die momenteel contractafspraken met de zorgverzekeraars hebben gemaakt. Kijk op www.artsenleefstijl.nl/gli voor meer informatie.
  • ZO! publiceert regelmatig nieuws over leefstijl