Een ander soort gesprek met patiënten


Minder gericht op protocollen en “afvinken”, meer op persoonlijke context en doelen van patiënten

Huidige consultmodellen die in medische opleidingen en in de huisartsen- en ziekenhuispraktijk gebruikt worden zijn vooral gericht op het geven van advies en uitleg aan patiënten. Bij persoonsgerichte zorg worden patiënten (met een chronische aandoening) gestimuleerd om zelf na te denken wat ze prettig vinden, en gestimuleerd tot een proactieve houding. Dat vraagt om een ander wijze van consultvoering. Met meer ruimte en tijd voor de persoonlijke context van een patiënt, en meer ruimte voor een persoonlijke benadering. Maak kennis met (zorg)organisaties die een nieuw consult- of gespreksmodel ontwikkelen en inzetten

Welke trainingen, methodieken en gespreksmodellen zijn er?
Wilt u meer lezen over de verschillende trainingen en methodieken? Zelfzorg Ondersteund deed een inventarisatie naar beschikbare trainingen en consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. Lees op deze pagina de ervaring van zorgprofessionals die op een andere manier zijn gaan werken, of download de inventarisatie consultmodellen als Excel-bestand.

Ervaringen bij zorgorganisaties in Nederland:

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Drie gezondheidscentra van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) maken de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Consultmodel persoonsgerichte zorg

Bij zorggroep DOH wordt het consultmodel persoonsgerichte zorg ingezet.

Twee professionals vertellen welk effect dat heeft op hun werk.

Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam

Hoe ga je voor duizenden patiënten met een chronische aandoening en honderden huisartsen, praktijkondersteuners en zorgprofessionals ketenzorg op een andere manier inrichten?

 

ROH Amsterdam rapport ‘Wie zal het een zorg zijn'

Het Nieuwe Zorgwerken bij KetenzorgNU

De patiënt in de regie, de zorgverlener als coach: Het Nieuwe Zorgwerken betekent zorg op maat, patiënten die digitaal een consult kunnen doen en zelf gegevens bij kunnen houden.

 

Zelfmanagement ondersteund door POH

Zorggroep PoZoB stimuleert en ondersteunt patiënten om zelf regie te nemen over hun gezondheid. Praktijkondersteuner Janneke deelt haar ervaring.

praktijkondersteuner Janneke Peters

Positieve gezondheid

Met het gespreksmodel van Positieve gezondheid wordt de sociale omgeving van een patiënt in kaart gebracht. Hoe werkt dat in de praktijk? Manueel fysiotherapeut Judith Verbeek vertelt wat de training haar gebracht heeft.

 

Van standaard jaarcontrole naar diabetes-jaargesprek

NDF ontwikkelt het Diabetesjaargesprek, een andere manier om in gesprek te gaan met diabetes-patiënten. Corma heeft reuma en heeft sinds 2008 ook diabetes type 2. Ze vertelt over haar ervaring met het diabetesjaargesprek.

 

Vier proeftuinen persoonsgerichte zorg

Vilans ontwikkelde een eigen methodiek en training om persoonsgerichte

zorg in de praktijk te brengen.

In zes stappen van doelgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg

Volgens Dennis van de Rijt (Hart voor de Zaak) zijn er zes bouwstenen om zorg persoonsgericht te maken.

 

Handreiking voor een persoonsgericht consult

NHG en InEen ontwikkelden de leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg voor praktijkondersteuners en huisartsen.

 

Professionals de ruimte geven

Karin Dubois van Dubois & Van Rij werkte samen met Zuyd Hogeschool en de Universiteit van Maastricht aan een methode voor zorgverleners en zorgorganisaties.

 

ZZ naar GG model

Bettery Institute traint professionals in zorg en welzijn om gezondheid en gedrag (GG) centraal te stellen, in plaats van ziekte en zorg.