SAMEN MAKEN WE ONS STERK VOOR ONDERSTEUNDE ZELFZORG IN NEDERLAND

Het is tijd om ondersteunde zelfzorg voor iedereen de normaalste zaak van de wereld te maken. Dat kan samen met reguliere partijen. ZO! heeft aan het eind van 2019 haar taken overgedragen aan reguliere partijen op het Symposium Connect!. Bekijk alle resultaten en publicaties rond het Symposium Connect. [Zelfzorg Ondersteund is in liquidatie.]

Wie zijn wij?

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. Ieder jaar komen er meer patiënten bij die een of meerdere chronische aandoeningen hebben, zoals COPD, astma, hart- en vaatziekten of diabetes type 1 of 2. Leven met een chronische aandoening vraagt veel van mensen. Iedere dag maken zij keuzes over voeding, beweging, ontspanning, werk en de balans tussen hun ziekte en hun leven.

Zelfzorg Ondersteund helpt zorgverleners om mensen met een chronische aandoening zo goed mogelijk te ondersteunen. Door zorgorganisaties met praktische middelen te ondersteunen, door op een andere manier een gesprek te voeren in de spreekkamer. Door eHealth en ICT in te zetten om mensen te ondersteunen.

Wij willen dat mensen In Nederland met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, het gezondste uit zichzelf kunnen halen, zodat zij een hoge kwaliteit van leven kunnen behouden en zoveel mogelijk eigen regie hebben.

 

In de coöperatie Zelfzorg Ondersteund werken vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om ondersteunde zelfzorg een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland. Lees meer over de· coöperatie Zelfzorg Ondersteund.

Laatste nieuws

LEEFSTIJL

HET BELANG VAN LEEFSTIJL

Een gezonde leefstijl helpt niet alleen om ziektes te voorkomen. Bij de behandeling van metabole ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en hoge bloeddruk, zijn leefstijl en voeding heel belangrijk. Daarvoor is steeds meer wetenschappelijk bewijs.

Zelfzorg Ondersteund helpt u op weg door kennis over leefstijl te bundelen. Doen doen we met wetenschappelijke onderzoeken over voeding en leefstijl bij chronische aandoeningen, maar ook met praktische handvatten en links naar organisaties die u als zorgprofessional verder kunnen helpen met leefstijl programma’s.

EEN ANDER SOORT GESPREK

MET DE PATIËNT

Iemand motiveren. Doelen stellen. Steun bieden. Als zorgprofessional – huisarts, praktijkondersteuner ggz of somatiek, fysiotherapeut of verpleegkundige – speel je een belangrijke rol om patiënten te motiveren het gezondste uit zichzelf te halen. Natuurlijk verschilt het per patiënt hoe gemotiveerd men is, en er zijn verschillende methodes en gespreksmodellen.

Hoe zet je motiverende gesprekstechnieken in? En hoe pakken andere zorgverleners en organisaties dat aan?

EHEALTH

eHealth biedt de mogelijkheid aan patiënten om regie te nemen over hun gezondheid en meer inzicht te krijgen in het verloop van hun ziekte. Voor chronisch zieken kan een digitaal zelfzorgplatform een bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts voorkomen.

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van zelfzorgplatforms: websites en apps specifiek gericht op mensen met een chronische aandoening en hun zorgverleners.