eHealth en digitaal dossier bij Gezondheidscentrum Maarssen

Zorgstandaard diabetes onder de loep

De Nederlandse Diabetesfederatie (NDF) werkt aan persoonsgerichte diabeteszorg. Tien jaar na de introductie van de NDF Zorgstandaard diabetes is volgens de NDF de tijd rijp om de Zorgstandaard onder de loep te nemen. De koepelvereniging wil vooruit kijken, naar een nieuwe toekomstbestendige, persoonsgerichte standaard voor diabetes. Daarbij roept de NDF actief op om uw ideeën te delen.

Bij de Nederlandse Diabetesfederatie loopt al geruime ruime tijd een uitgebreide veldverkenning naar de ervaringen met de Zorgstandaard diabetes en naar suggesties voor een toekomstbestendige, persoonsgerichte nieuwe versie, zegt Corrine Brinkman, Coördinator ontwikkeling en implementatie. “Een nieuwe Zorgstandaard diabetes ontwikkelen we samen met de gebruikers.”

NDF is benieuwd naar uw mening. Heeft u ideeën over hoe de Zorgstandaard volgens u aanpassing verdient en/ of aan praktische bruikbaarheid wint? Via deze online vragenlijst kunt u in enkele minuten feedback geven. Meer informatie via NDF.nl.