Zoeken:

Scan & plan

Voor eerstelijns zorgorganisaties biedt de coöperatie Zelfzorg Ondersteund implementatie op maat. Met het zogeheten Scan & plan programma wordt, onder begeleiding van een consulent en in samenspraak met een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar (meestal de zorginkoper) en een patiënt (vertegenwoordiger), in kaart gebracht waar men staat en hoe de zorggroep een stap verder kan komen met de implementatie van ondersteunde zelfzorg.

Hoe ziet zo’n Scan & plan traject er concreet uit?

Stap 1: Bepaal of ondersteunde zelfzorg iets voor u is met een pre-scan.

Er zijn in Nederland al veel initiatieven op het gebied van ondersteunde zelfzorg, maar grootschalige invoering gaat nog niet zo snel. Daarom hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en kennisorganisaties de handen ineengeslagen in de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Eind 2016 zijn er al meer dan vijftig zorggroepen samen met ZO! aan de slag gegaan.

Stap 2: Praat verder met betrokkenen onder leiding van een ZO!-consulent.

Als u heeft vastgesteld dat u de volgende stap wilt zetten, praat u onder leiding van een consulent van ZO! verder over de invoering. Dit gebeurt in een geleide workshop met een goede afspiegelingvan de zorggroep (bijvoorbeeld huisarts, POH’er, zorggroepmanager en diëtist). In dit gesprek scherpt u de resultaten van de pre-scan aan, en verkent u hoe u weer een fase verder kunt komen bij de implementatie van ondersteunde zelfzorg.

Stap 3: Maak een plan met hulp van ZO!

De uitkomsten van de bijeenkomst gebruikt u voor een plan waarin u beschrijft hoe u de volgende stap zet. De ZO!-consulent ondersteunt u hierbij. U beschrijft wat u gaat doen om te komen tot ondersteunde zelfzorg in .w.organisatie en geeft antwoord op vragen als: Waar werken we naartoe? Zijn er belemmeringen? Wat gaan we als eerste oppakken? U kijkt ook wat er binnen uw kaders en ondersteuningsmogelijkheden allemaal al kan. Dat is vaak meer dan men denkt.

Stap 4: Finetune het plan en maak gebruik van kennis en budget via ZO!

Als de basis van het plan staat, gaat u ook om tafel met de zorgverzekeraar en een patiëntenvertegenwoordiger. Het is immers van groot belang dat patiënten zich in de aanpak kunnen vinden en de meerwaarde ervan ervaren. En dat de zorgverzekeraar het belang ervan inziet en ook tot een structureel onderdeel wil maken van toekomstige inkoopafspraken. Mogelijk ontdekt u ook dat een deel van dit plan niet te realiseren is binnen de huidige afspraken en mogelijkheden met lokale partijen. Bijvoorbeeld omdat u extra tijd nodig heeft voor training en opleiding van POH’ers. De consulent helpt u dan om budget te krijgen om deze eenmalige kosten van de “omslag” te dekken. Ook kan de consulent u begeleiden bij gesprekken met uw zorgverzekeraar als blijkt dat er andere afspraken nodig zijn. Ook voor andere vragen is de consulent beschikbaar als uw sparringspartner.

Stap 5: Ga aan de slag met monitoring van ZO!

Als uw plan af is, gaat u van start met implementeren en bijstellen. ZO! blijft u ook in die fase ondersteunen. Onder meer met het monitoren van de voortgang en door kennis te delen. Ook kunt u gebruik maken van kennis en onderzoek die via de website wordt gedeeld, en praktische tools.

Bent u geïnteresseerd in het Scan & plan programma, of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op: Anneke Vass is implementatiecoördinator Scan & plan bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund en staat u graag te woord via a.vass@zelfzorgondersteund.nl en 06-53129873.

Downloads

Dit Kom Verder projectplan kan houvast bieden bij het formuleren van een doelstelling, afbakening, eindresultaat en de randvoorwaarden van het zelfzorg project. Ook geeft dit Kom Verder projectplan praktische tips over zaken als het opstellen van een projectbegroting en projectstructuur.

 

Consulenten Scan & plan

consulenten Scan & plan 2017

V.l.n.r.: Anneke Vass, Dennis van de Rijt, Stephan Hermsen en John Hoenen

Anneke Vass is implementatiecoördinator Scan & Plan bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Anneke is zelfstandig projectmanager in de gezondheidszorg en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de transitie in de eerstelijnszorg van aanbod voornamelijk gericht op ziekte en zorg, naar meer focus en aanbod op gezondheid en gedrag, waarbij de chronische patiënt meer in staat gesteld wordt eigen regie te voeren.

Dennis van de Rijt is adviseur, trainer en coach Positieve Gezondheid en Persoonsgerichte Zorg. Hij werkt als freelancer onder de naam Hart voor de Zaak. Zijn missie is om organisaties in de zorg en zorgverleners te helpen om versneld de transitie naar Persoonsgerichte Zorg te maken, zodat ze daarmee Positieve Gezondheid bij mensen met een chronische ziekte realiseren.

Hij is bijna twintig jaar actief in de zorg en in het bijzonder in de eerstelijnszorg. In eerste instantie als zorginkoper en manager bij zorgverzekeraar CZ en later als consultant bij Opera Consultancy. Medio 2016 is hij het team consulenten van Zelfzorg Ondersteund! komen versterken. “Veerkracht is de essentie van Positieve Gezondheid en de sleutel voor geluk in onze dynamische maatschappij. En veerkracht is iets waar je beter in kunt worden, als je daar goed in begeleid wordt.”

Stephan Hermsen begon in het bedrijfsleven en stapte na zeven jaar over naar een zorgverzekeraar. Bij VGZ werkte hij onder meer met cliënten en zorgverleners samen binnen de psychiatrie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Vilans, kennisinstituut op het gebied van de langdurige zorg. Als adviseur begeleidt hij verschillende zorggroepen op het gebied van persoonsgerichte zorg, waarbij zelfmanagement ondersteuning een belangrijk onderdeel is. “Als consulent voor Zelfzorg Ondersteund kom ik goed tot mijn recht omdat ik zorggroepen kan helpen bij de vertaling van hun behoeften en deze samen met de patiënten en zorgverzekeraar tot uitvoering te brengen. In juli en augustus heb ik met bijna tien zorggroepen gesproken en er zit veel energie, die we nu samen kunnen omzetten in een volgende stap.”

John Hoenen is consulent namens het landelijk netwerk van ROSsen. Als adviseur bij Reos begeleidt hij zorggroepen die zelfmanagement vaart willen geven en hij helpt bij het opzetten van inspirerende systemen om zorgkwaliteit te benchmarken. Hij is een ervaren zorgverbeteraar, die ervaring heeft met het begeleiden van visietrajecten in de zorg, implementatie van richtlijnen voor multidisciplinaire samenwerking en het benchmarken van zorgkwaliteit. Hij werkte onder andere bij de concernstaf Kwaliteit en Veiligheid van het Radboudumc, waar hij de zorgkwaliteit van ziekenhuisafdelingen in kaart bracht en verbetertrajecten begeleidde, en bij het kenniscentrum van zorgverzekeraar Achmea. “Ik wil zorggebruikers graag vroegtijdig mee laten denken over zorginnovaties. Door hen in een vroeg stadium te betrekken worden doelen relevanter. Het zorgt voor resultaten die beter beklijven.”

Back to Top