Zoeken:

Zelfzorgapps en -platforms

ICT kan patiënten met een chronische aandoening helpen om, samen met hun zorgverlener, aan hun gezondheid te werken. We noemen die ondersteunde ICT ook wel ‘zelfzorgplatform’: een online platform om contact met een zorgverlener te onderhouden, meetwaarden zoals gewicht, bloeddruk en hartslag in te voeren, en persoonlijke gezondheidsdoelen bij te houden. Of het nou om diabetes, COPD, hartfalen of een andere aandoening gaat, met een zelfzorgplatform of app kan een patiënt online zijn of haar gezondheidsdoelen en actuele meetgegevens bijhouden, ondersteund door zorgverleners en zijn of haar omgeving.

Gecertificeerde zelfzorgplatforms

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van zelfzorgplatforms die voldoen aan de basiseisen voor platforms ondersteunde zelfzorg. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger de zelfzorgplatforms kiezen die voldoen aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts. Enkele zelfzorgplatforms lopen nu het audit-proces door, de lijst met zelfzorgplatforms breidt zich gedurende het jaar uit.

Status Naam zelfzorgplatform Naam leverancier Zorgaanbieders die dit
zelfzorgplatform gebruiken
Contactpersoon leverancier
goedgekeurd Empower 24CARE Aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland Freek Baars (033-2011140)
fbaars@24care.nu
goedgekeurd Mijn Gezondheidsplatform  Promedico
 • Meditta
 • De Ondernemende Huisarts (DOH)
 • SGE
 • BeRoEmD
 • RCH
 • PoZoB
Yanthe Zebregs (030-790 0810)
yzebregs@promedico.nl
goedgekeurd VitalHealth e-Vita VitalHealth Software BV
 • Zorg op Noord
 • Huisartsenzorg Drenthe
 • Medrie
 • Preventzorg
Hero Torenbeek (0318-754700)
htorenbeek@vitalhealthsoftware.com
goedgekeurd Keten Informatie Systeem (KIS) Portavita
 • GC Maarssenbroek
 • Ketenzorg NU
 • Medrie
 • IZER
 • Diamuraal
 • meer dan 50 trombosediensten
Aloys Langemeyer (020-8200500)
a.langemeyer@portavita.eu
goedgekeurd Gezondheidsmeter Curavista
 • STZ expertisecentrum Astma & COPD
 • Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
 • Havenziekenhuis Rotterdam
 • 500 huisartsen, zoals Atrium Noordwijk, Molenweg Steenbergen
Esther van Noort (0162-520571)
info@curavista.nl
goedgekeurd Sananet Online met e-Coaches voor COPD/ASTMA, Hartfalen, IBD, Parkinson, MS, Diabetes Mellitus type 2, Biological, pijnmanagement bij oncologie, It’s Life Sananet Care B.V.
 • ZORROO
 • Preventzorg
 • Zorggroepen via systemen Vital Health / e-Vita en e-Labe
 • Aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland
Kay van der Mierden (046 458 8001)
k.vandermierden@sananet.nl

 

Gecertificeerde zelfzorg-apps

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van mobiele zelfzorg appplicaties (apps) die voldoen aan het normenkader 2017 en de basiseisen voor platforms en apps ondersteunde zelfzorg. Deze apps voldoen aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts. Deze lijst met zelfzorg-apps breidt zich gedurende het jaar uit.

Status Naam zelfzorg applicatie Naam leverancier Zorgaanbieders die dit
zelfzorgplatform gebruiken
Contactpersoon leverancier
goedgekeurd Umenz App & Umenz PRO applicatie Umenz Umenz Benelux B.V.
Franciscusweg L4
1216 SK Hilversum
www.umenz.com
goedgekeurd cBoards Caresharing
 • Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO)
 • GHO-GO Holding B.V.
 • Coöperatieve Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)
 • ROHA B.V.
 • Zorggroep West Alblasserwaard (ZGWA)
Robbert van Thiel
hello@caresharing.com
020 2149 222
www.caresharing.com/cboards

 

Zelfzorg-apps

Zelfzorg Ondersteund houdt ook een overzicht bij van mobiele zelfzorg applicaties (apps) die niet gecertificeerd hoeven te zijn volgens de minimale basiseisen, maar wel een onderdeel kunnen zijn van het (zelf)zorgproces.

Naam zelfzorg applicatie Naam leverancier In gebruik Contactpersoon leverancier
Sugarvita – Diabetesspel voor patiënten met diabetes type 2 Sugarvita  David Bakx (06-29606910)
www.sugarvita.nl

Basiseisen en normenkader voor leveranciers van zelfzorgtoepassingen

Sinds 2014 publiceert ZO!  basiseisen voor zelfzorgtoepassingen. Bij de basiseisen hoort een normenkader, waarmee auditors kunnen toetsen. Leveranciers die deze toetsingsprocedure succesvol doorlopen komen op de bovenstaande lijst van zelfzorgtoepassingen die ZO! aanbeveelt. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger een toepassing kiezen die voldoet aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts.

De basiseisen en het normenkader ontwikkelen zich continu. Elk jaar wordt in het vierde kwartaal een nieuwe versie gepubliceerd. Met ingang van 2018 zijn de basiseisen en het normenkader opgedeeld in drie losse modules. Dit is ter voorbereiding op de invoering van het MedMij-afsprakenstelsel, dat in de loop van 2018 in werking zal treden.

 1. Basis persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO);
 2. Zelfzorgmodule (generieke zelfzorgfuncties);
 3. Zelfzorg app (specifieke zelfzorgfuncties).

Deze drie onderdelen kunnen onderdeel van een zelfzorgplatform zijn.

PGO MedMij

Downloads

Hieronder staan links naar de meest recente versie van de basiseisen, het normenkader en het toetsingsproces.

 

Hoe ziet het toetsingstraject voor zelfzorgplatforms eruit?

Leveranciers die voor het eerst hun zelfzorgtoepassing willen laten toetsen doorlopen de volgende stappen:

 1. Download basiseisen, normenkader en het toetsingsproces van deze website;
 2. Bepaal voor welke onderdelen van een zelfzorgplatform toetsing van toepassing is;
 3. Kies een auditor of – wanneer er alléén sprake is van een zelfzorg app – volg het toetsingsproces voor apps voor ondersteunde zelfzorg (zie link hierboven)

Leveranciers die een audit met succes hebben afgerond en op de lijst van goedgekeurde zelfzorgtoepassingen staan, kunnen daarna 2 jaar volstaan met het invullen van een zelfbeoordeling van het normenkader die voor dát jaar van toepassing is.

Tip: Vóórafgaand aan het inschakelen van een auditor is het nuttig om eerst een zelfbeoordeling in te vullen. Dit vormt een goede basis voor de toetsing door de auditor.

 

Werkgroep tooling

De leden van de ZO!-werkgroep tooling zijn verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de basiseisen en het normenkader. Voor vragen over de toetsingsprocedure kunt u hen bereiken via het secretariaat van Zelfzorg Ondersteund via info@zelfzorgondersteund.nl.

 

Lijst van auditors met contactgegevens

BDO IT Audit & Security
Centraal secretariaat: Geert Scholtenslaan 12, 1687 CL Wognum
T: +31 (0)88 236 48 22 (088-BDO IT AC)
W: www.bdo.nl
E: it@bdo.nl

Duijnborgh Audit BV
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 088- 160 1700
E: info@dbaudit.nl
W: www.dbaudit.nl

Deloitte Accountants B.V.
Meander 551, 6825 MD, Arnhem
Postbus 30265, 6803 AG, Arnhem
T: +31 (0)88 288 28 88
W: www.deloitte.nl

KPMG IT Advisory
T: 038-4674700
W: www.kpmg.nl

Back to Top