Zoeken:

Over Zelfzorg Ondersteund

Er zijn in Nederland al veel prachtige initiatieven op het gebied van ondersteunde zelfzorg. Tegelijkertijd merken we dat grootschalige, landelijke invoering nog niet zo snel gaat. Daarom hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en kennisorganisaties de handen ineengeslagen in de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Samen willen we ondersteunde zelfzorg realiseren door het een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg voor mensen met een chronische aandoening te maken.

Zelfzorg Ondersteund bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De huidige deelnemers aan ZO! zijn:

1% van de tijd bij professionele zorgverlener

Mensen met een chronische aandoening zoals astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten ontvangen gemiddeld 1 procent van hun tijd zorg van professionele zorgverleners, zoals huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten. Voor de overige 99 procent moeten ze zelf een manier vinden hun aandoening in het dagelijks leven te managen. Dagelijks maken mensen met een chronische aandoening zelf keuzes over de balans tussen hun leefwijze en hun ziekte. De leden van de coöperatie willen mensen met een chronische aandoening daarbij zo goed mogelijk helpen.

Ondersteunde zelfzorg is daar een goede oplossing voor, leert de praktijk. Het helpt patiënten zelf hun aandoening te managen, zelf een deel van de zorg te bepalen en een passende leefstijl te ontwikkelen. Ze worden hierbij ondersteund door de inzet van ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. Hoeveel en welke ondersteuning iemand nodig heeft, hangt af van zijn mogelijkheden, doelen en uitdagingen. Door hier goed naar te kijken, kan er altijd passende en gerichte ondersteuning geboden worden.

Implementatie op grote schaal

Ondersteunde zelfzorg binnen drie jaar op grote schaal implementeren. Dat is het hoofddoel van de coöperatie. In de praktijk betekent dit, dat mensen met een chronische aandoening meer uren zelfzorg realiseren en daardoor hun kwaliteit van leven verhogen. Hierdoor neemt de ziektelast af en de doelmatige inzet van professionele zorg toe.

Bij de start van de coöperatie in 2013 hebben we de volgende gezamenlijke doelstelling geformuleerd: “In 2017 is bij ten minste één chronische aandoening, te weten diabetes, voor 25% van de patiënten sprake van succesvolle ondersteunde zelfzorg en is een begin gemaakt met de implementatie van ondersteunde zelfzorg bij ten minste twee andere aandoeningen, door bijvoorbeeld toepassen van de opgestelde criteria van inkoop en tooling.”

 

Uitbreiding-ZO-768x513

Binnen de coöperatie passen we preconcurrentieel en op dezelfde manier toe wat al op meerdere plekken ontwikkeld is. Bijvoorbeeld door zelfzorg onderdeel te maken van de reguliere inkoop van zorgverzekeraars (Kwalitatief inhoudelijke afstemming contractering zelfzorg), de juiste partijen rond de tafel te brengen, opgedane kennis te ontsluiten en eventuele blinde vlekken in te vullen.

Partners

Zelfzorg Ondersteund heeft een aantal actieve partners die hun kennis en tijd inzetten om het doel van ZO! te bereiken. Dit zijn Zorg Binnen Bereik, CbusineZ en MedicInfo. Deze organisaties willen een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten via innovatie en ondersteunde zelfzorg. ZO! heeft een open structuur. Afgelopen jaren sloten zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners zich aan bij de coöperatie.

 ndf-logo


nhg-logo

cz-logo

 

Samenwerking

ZO! werkt samen met partijen die implementatie van bestaande initiatieven op grote schaal mogelijk kunnen maken. Deze partijen zijn onder meer: ZonMw, Vilans, Nictiz, INCA, TNO en Zorgverzekeraars Nederland en VZVZ. Ten slotte ondersteunt het ministerie van VWS het doel van Zelfzorg Ondersteund.

Vanzelfsprekend betrekken we patiënten(vertegenwoordigers), zorggroepen, huisartspraktijken, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, thuiszorg en de Eerstelijns Diagnostische Centra actief bij het implementatietraject. Zij zijn immers degenen die met ondersteunde zelfzorg aan de slag gaan. We overleggen bovendien met leveranciers van (delen van) zelfmanagementplatforms. Zo zorgen we ervoor dat de minimale basiseisen, die we vaststellen voor een zelfmanagementplatform, ook reëel zijn.

 

Back to Top