experience flow zelfzorg werksessie

Verleiden tot betere zelfzorg volgens zorgverleners en patiënten

Wat er is voor nodig om zorgverleners én patiënten te verleiden om meer met zelfzorg te gaan doen? Die vraag stond centraal tijdens de meest recente werksessie georganiseerd door Zelfzorg Ondersteund op 31 januari. De resultaten van de werksessie zijn gebundeld en gevisualiseerd in een experience flow.

Deze werksessie richtte zich op één van de kerndoelen van Zelfzorg Ondersteund voor 2018: het bereiken van 500.000 mensen die actief worden ondersteund bij zelfzorg, onder andere door een persoonlijke gezondheidsomgeving en eHealth-toepassingen. Er werden drie werksessies gehouden die ieder de mogelijkheden onderzochten om dit doel te bereiken, vanuit twee thema’s: hoe verleid je patiënten om eHealth te gaan gebruiken en hoe meet en bevorder je activiteit?

Deelnemers werden uitgenodigd het pad van handelingen en ervaringen met betrekking tot zelfzorg van zowel patiënt als zorgverlener langs te lopen op zoek naar deze nieuwe kansen. Dit pad was weergegeven op twee grote werkposters (experience flows) in twee parallelle werksessies: de eerste werksessie vanuit patiëntperspectief, de tweede werksessie vanuit zorgverlenerperspectief.

Een van de aanbevelingen uit de workshop vanuit patiëntperspectief was om de ervaring van instroom en ‘uitval’ van patiënten te benutten: Zelfzorg Ondersteund! kan bijdragen door het initiëren en faciliteren van belanghebbende partijen tot het doen van onderzoek naar ervaringen en beweegredenen van patiënten die afhaken van professionele zelfzorgondersteuning. Welke factoren spelen een rol bij het ontwikkelen van een nieuwe levenshouding, van nieuwe gewoontes en van een sociaal netwerk?

De belangrijkste conclusie van de groep die zich met het thema ‘activeren’ bezig hield, was dat ZO! zich in 2018 vooral moet richten op het bereiken van 500.000 effectieve gebruikers van eHealth. Met activiteit meet je input terwijl effectiviteit veel meer zegt over het resultaat. Een effectieve gebruiker is iemand die resultaat haalt op een gebied dat er voor hem of haar toe doet. Dat zijn altijd persoonlijk doelen voor die gebruiker. Toepassen van eenvoudige en haalbare veranderstappen zijn effectief bij het bereiken van deze doelen.

Download hier de:

Resultaten en conclusies Werksessie 31 januari

Experience flow voor zelfzorgondersteuning – Werksessie Zelfzorg Ondersteund