‘Wat er toe doet’: hulpmiddel voor hart- en vaatpatiënten

“Als je naar je specialist gaat, ben je toch vaak gespannen. Je weet niet wat er komen gaat en dan laat je je overvallen door wat de arts zegt of wat hij voorstelt. Als je dan thuis komt, beginnen de radertjes te werken en denk je ‘Wil ik dit nou echt wel zo?’”, zegt Netty, die de aandoening MCD (Microvasculaire Coronaire Dysfunctie). Netty heeft een hartziekte en gebruikte afgelopen jaar een nieuw instrument dat de Hart&Vaatgroep ontwikkelde, de website ‘Wat er toe doet’. Deze tool helpt om de zaken die patiënten met een (chronische) hartaandoening echt belangrijk vinden, boven tafel te krijgen.