Han gezonde leefstijl

Vier redenen om te starten met persoonsgerichte zorg

Hoe kunt u persoonsgerichte zorg inzetten in uw organisatie? Die vraag vormde het startpunt voor de infographic Persoonsgerichte zorg die InEen en Zelfzorg Ondersteund ontwikkelden. De infographic toont de onderdelen van persoonsgerichte zorg, geeft tips en adviezen vanuit de praktijk en biedt handvatten voor de implementatie van persoonsgerichte zorg.

Deze infographic is een kennisproduct van InEen en Zelfzorg Ondersteund (ZO!), in samenwerking met NHG, Diabetes Vereniging Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. De geleerde lessen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund vormen een belangrijk onderdeel van deze infographic. In de coöperatie Zelfzorg Ondersteund werken vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om ondersteunde zelfzorg een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland.

Verder kijken dan de klacht of aandoening

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag. Kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. In de zorg voor en ondersteuning bij gezondheidsvragen staat de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat centraal.

Titia Speelman, beleidsmedewerker bij InEen: “We hebben onder meer zorggroepen en eerstelijns zorgorganisaties betrokken tijdens het creëren van deze infographics. Zo sluit het kennisproduct optimaal aan op de praktijk en de uitdagingen waar gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en -posten mee te maken krijgen, en hoe persoonsgerichte zorg hier een oplossing zou kunnen bieden.”

Pieter Jeekel, directeur Zelfzorg Ondersteund: “Vanuit de coöperatie Zelfzorg Ondersteund zetten we in op kennisdelen en het opschalen van ondersteunde zelfzorg en persoonsgerichte zorg. Organisaties kunnen de tips vanuit de praktijk en de materialen, trainingen en implementatiemethodieken die we gebundeld hebben, zo inzetten voor hun eigen doeleinden.”