Verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg

In opdracht van Zelfzorg Ondersteund schreef Dennis van de Rijt een verkenning van de modellen voor consultvoering die ontwikkeld en gebruikt worden voor persoonsgerichte zorg. Het huidige consultmodel (lees: gespreksmodel) dat in de huisartsenopleiding en daarmee in de huisartsenzorg worden gehanteerd is vooral gericht op het geven van uitleg en advies aan patiënten, vertelt Dennis van de Rijt. “Terwijl de kern van persoonsgerichte zorg een ander soort gesprek tussen zorgverlener en patiënt is. Daar passen andere consultmodellen bij. Deze verkenning zet een aantal van die modellen naast elkaar en laat zien uit welke bouwstenen zo’n gesprek bestaat.”

Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg zijn termen en thema’s die steeds vaker klinken in de zorg. Kort gezegd komt het neer op het ontwikkelen van meer veerkracht en zorgen dat mensen meer eigen regie kunnen nemen over hun leven en hun gezondheid, aldus Van de Rijt.

Omdat persoonsgerichte zorg geen vastomlijnd concept is, is het voor praktijkondersteuners – die een groot deel van de consulten met patiënten in de huisartsenpraktijk doen – soms lastig om concreet in te passen in hun werk. Hoe ga je op een andere manier in gesprek met een patiënt? Hoe maak je samen met patiënten een persoonlijk plan, hoe motiveer je patiënten met een (chronische) aandoening?

Deze verkenning is een eerste aanzet om de methodes en trainingen voor persoonsgerichte zorg op een rij te zetten. Zoals bijvoorbeeld het 4 bollen model (patiënt- profielen), het scorings- en gespreksinstrument Positieve Gezondheid en het GG/ZZ-gespreksmodel van Bettery (Big Move instituut). Van de Rijt: “We willen niet voorschrijven wat zorgverleners moeten doen, er is niet één perfecte manier om een consult vorm te geven. Het past bij persoonsgerichte zorg dat zorgverleners en kwaliteits- en beleidsmedewerkers hier ook zelf keuzes in maken.”

Downloads

Maakt u gebruik van een methode of training voor persoonsgerichte zorg, die nog niet in dit overzicht is opgenomen? We horen graag van u via info@zelfzorgondersteund.nl.