bijeenkomst ondersteunde zelfzorg

Toolkit zelfmanagement-ondersteuning voor zorgprofessionals

Binnen Zelfzorg Ondersteund (ZO!) is inmiddels veel informatie beschikbaar over het implementeren van ondersteunde zelfzorg. De toolbox vertaalt deze informatie op een heel praktische manier: het laat de “state-of-the-art” rondom implementatie van zelfmanagement op dit moment zien, en is in coproductie met velen tot stand gekomen. U hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden als u van start gaat met het implementeren van ondersteunde zelfzorg of deze vorm van zorg verder wilt opschalen. Vanaf vandaag is versie 1.1 van de toolkit beschikbaar.

In juni 2015 is de eerste versie 1.0 van december 2014 bijgewerkt tot v1.1. De toolkit is aangevuld met instrumenten voor shared decision/gezamenlijke  besluitvorming; instrumenten voor patiënten om een consult bij de zorgverlener te kunnen voorbereiden en diverse films, informatiemateriaal voor zorgverleners om in te zetten bij de begeleiding van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en /of bij laaggeletterden.

Alle instrumenten die genoemd zijn, worden gezien door NDF, CBO, en Vilans als instrumenten die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een visie op zelfmanagement(ondersteuning), het in kaart brengen van de gewenste competenties van de zorgverlener(s) en bijvoorbeeld de organisatorische randvoorwaarden voor zelfmanagementondersteuning. Tevens zijn instrumenten in het overzicht opgenomen die coachingsgedrag (behorend bij zelfmanagement-ondersteuning) van de zorgverleners kunnen ondersteunen.

Dit Excel-bestand bevat een aantal filters. Door gegevens in de toolkit te filteren, kunt u snel bepaalde informatie selecteren. U kunt filteren op een of meer kolommen met gegevens.

Ga naar de inhoud van de toolbox en de toolkit zelfmanagement ondersteuning zorgprofessionals versie 1.1. (Excel, 2015). De toolkit zelfmanagement ondersteuning zorgprofessionals versie 1.1. is ook beschikbaar als PDF.