Thuisarts.nl

Een centrale plek voor duidelijke informatie en adviezen over een gezonde leefstijl

Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie over voeding bij diabetes type 2. Patiënten die hun diabetes type 2 willen verbeteren met goede voeding en mensen die meer willen weten over een gezonde leefstijl en daar praktische handvatten en advies voor zoeken, kunnen vanaf nu op Thuisarts.nl meer informatie vinden.

Om huisartsen te ondersteunen in een goed advies richting de patiënt, is er nu een module die volledig in het teken van diabetes type 2 verbeteren met goede voeding. Deze tekst is samengesteld door Thuisarts.nl in samenwerking met Zelfzorg Ondersteund, Arts & Leefstijl, TNO, LUMC, Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse Diabetes Federatie.

Deze partijen willen van Thuisarts.nl dé centrale plek maken waar zowel patiënten als zorgverleners duidelijke informatie en adviezen kunnen vinden over een gezonde leefstijl. In korte tijd bereikten de partijen consensus over de inhoud van de module ‘Ik wil mijn diabetes verbeteren met goede voeding’.

Betrouwbare bron

Het platform van Thuisarts biedt de mogelijkheid om dezelfde informatie overal te ontsluiten. Zo krijgen mensen niet vele verschillende adviezen en uitleg via internet als ze zoeken naar informatie over diabetes type 2 en voeding. Ook hebben Nederlandse huisartsen, die Thuisarts omarmen, hiermee een duidelijke en betrouwbare bron van informatie.

Pieter Jeekel, directeur Zelfzorg Ondersteund: “Met de betrokken partijen bereikten we – in samenwerking met het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde – in korte tijd overeenstemming over de inhoud van de adviezen en informatie. We delen de ambitie om informatie over gezonde voeding bij chronische aandoeningen toegankelijk te maken voor iedere Nederlander. Betrouwbare informatie en adviezen over diabetes type 2 en voeding zijn vanaf nu beschikbaar op één centrale plek.”

Belang van goede voeding

Waarom is goede voeding zo belangrijk bij diabetes type 2? Met goede voeding kunnen patiënten met diabetes type 2 niet alleen gewicht verliezen, maar ook hun bloedsuiker verlagen, zich fitter voelen en minder medicijnen nodig hebben, of helemaal geen medicijnen (meer) nodig hebben. Door de huisarts hierbij te betrekken, wordt de kans dat mensen hun gezonde leefstijl bij diabetes type 2 volhouden, groter.

De module op Thuisarts.nl bevat veel praktische informatie en adviezen. Mensen zonder diabetes type 2 kunnen de voedingsadviezen ook opvolgen.

Persoonlijk advies

Een gezondere leefstijl is bij iedereen met diabetes type 2 heel belangrijk. Maar wát er anders kan of moet, is niet bij iedereen hetzelfde. Voor de één is afvallen het belangrijkst, voor de ander meer bewegen. Het kan even zoeken zijn naar welke adviezen goed voor een patiënt werken. Daarom biedt Thuisarts.nl ook informatie over leefstijlprogramma’s en een gezonde leefstijl volhouden.

Daarnaast ontwikkelde de NHG een nascholing ‘Voeding in de spreekkamer‘, aangezien voeding een belangrijk en regelmatig terugkerend onderwerp in de huisartsenpraktijk is.

Gedeelde ambitie van alle partijen

De tekst Ik wil mijn diabetes verbeteren met gezonde voeding op Thuisarts is gemaakt door Thuisarts.nl in samenwerking met Zelfzorg Ondersteund, Arts & Leefstijl, TNO, LUMC, Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse Diabetes Federatie. Het Diabetes Fonds en Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) ondersteunen dit initiatief. Deze partijen willen van Thuisarts.nl dé centrale plek maken waar zowel patiënten als zorgverleners duidelijke informatie en adviezen kunnen vinden over een gezonde leefstijl bij chronische ziekten.