“Lokale SROI-analyse is een extra stimulans om door te pakken”

Kunnen we in kaart brengen wat zelfmanagement in Nederland oplevert? De SROI-methode (Social Return On Investment) biedt inzicht in de maatschappelijke business case. Wat is de waarde van ondersteunde zelfzorg? En wie gaat betalen voor het inzetten van ondersteunde zelfzorg ofwel zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening? Tijdens de online kennissessie die InEen en ZO! organiseerden op 31 januari jl. stonden deze vragen centraal.

Tijdens het webinar konden de deelnemers, vooral medewerkers van eerstelijns zorgorganisaties en patiëntenorganisaties,  direct hun vragen stellen aan de drie sprekers. Uit de poll die voorafgaand en na afloop werd gehouden onder de deelnemers bleek voor aanvang 86% van de deelnemers ‘nee’ te antwoorden op de vraag ‘Ik weet hoe ik de resultaten van de SROI-analyse van ZO! kan benutten in een inkoopgesprek’. Na afloop van de webinar beantwoordde 79% van de deelnemers dezelfde vraag met ‘ja’.

Gevalideerde en gestructureerde methode

Goed kosteneffectiviteitsonderzoek rond zelfmanagement ontbrak toen de coöperatie Zelfzorg Ondersteund startte in 2013, vertelt directeur Pieter Jeekel tijdens de kennissessie. “De coöperatie vroeg zich af: kunnen we in kaart brengen wat zelfmanagement in Nederland oplevert?”

Vanuit Vital Innovators begeleidt Pim Ketelaar de Social Return On Investment methodiek voor ZO!. Hij vertelt: “De SROI-methodiek – ook wel een maatschappelijke business case genoemd – is een internationaal gevalideerde en gestructureerde methode om zowel de maatschappelijke als economische waarde van een investering zichtbaar maken. Met de SROI maken we alle investeringen van en opbrengsten voor alle stakeholders inzichtelijk. Het resultaat van de analyse is een SROI-ratio met een weging van alle investeringen en opbrengsten.”

De grootste value drivers bij de maatschappelijke business die ZO! jaarlijks laat uitvoeren is een toename kwaliteit van leven voor de patiënt, afname van zorgkosten, en afname van langdurig ziekteverzuim. Jaarlijks wordt de landelijke SROI aangescherpt met nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve data, zoals data uit de Vektis database.

Volgens Ketelaar is het nuttig en belangrijk om zo’n proces samen met alle betrokken stakeholders te doorlopen. Dit kan de samenwerking bevorderen.

Lokale analyse

Op verschillende plekken in het land wordt de SROI-methodiek gebruikt door zorgaanbieders om in gesprek te gaan met patiëntenvertegenwoordigers en zorginkopers. Sylvia Hoogedeure, projectleider bij zorggroep Het Huisartsenteam, deelt tijdens de kennissessie haar ervaringen met de regionale SROI die de zorggroep liet uitvoeren. Bij Het Huisartsenteam wordt voor 22.000 patiënten met een chronische aandoening persoonsgerichte zorg ingezet. Het is belangrijk om niet alleen naar de kosten te kijken, maar op deze manier ook zicht te krijgen wat persoonsgerichte zorg bij Het Huisartsenteam oplevert, zegt Hoogedeure. “Ondanks de aannames die we aanvankelijk hadden is de lokale SROI een bevestiging dat we op de juiste weg zijn. Voor ons is het een extra stimulans om door te pakken. Juist omdat er veel bronnen en partijen bij de analyse betrokken zijn, levert dat veel inhoudelijke aanknopingspunten op, bijvoorbeeld voor onze directie om met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan.”

Hoogedeure: “Vanuit de huisartsenpraktijken rees ook regelmatig de vraag: wat levert het nou op, als we met deze persoonsgerichte aanpak werken? Als zorggroep is het best ingewikkeld om dit goed te berekenen en uit te leggen. Daarom waren wij blij met de SROI-methodiek, die een complexe berekening overzichtelijk presenteert.”

Terugkijken

De webinar is terug te kijken, u kunt een link krijgen via Anneke Vass (a.vass@zelfzorgondersteund.nl). In dit artikel leest u meer over de SROI-methodiek. Heeft u ervaringen over de inzet van de SROI of een ander kosteneffectiviteitsonderzoek? Wij horen graag van u via info@zelfzorgondersteund.nl.