Mensen met diabetes type 2 krijgen meestal te horen dat de aandoening ongeneeslijk is. Maar volgens William Cortvriendt - arts...

Hoe kunnen we preventie in het zorgstelsel beter borgen? Die vraag vormde de aanleiding voor het ministerie van Volksgezondheid om...