De herijkte kernwaarden van de huisartsenzorg zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen huisartsenorganisaties....

Per 2019 gaat ondersteunde zelfzorg een onderdeel worden van de reguliere inkoopafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Op donderdag 13 september...