Er ligt één visie en plan voor digitalisering huisartsenzorg, opgesteld door InEen, LHV en NHG. De drie huisartsenorganisaties werken al...

Begin juni publiceerde Zelfzorg Ondersteund het artikel Verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. Dit artikel bevatte een quickscan op basis van een...