Begin juni publiceerde Zelfzorg Ondersteund het artikel Verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. Dit artikel bevatte een quickscan op basis van een...