Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! publiceert nieuwe basiseisen en normenkader voor 2018

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund publiceert deze week de jaarlijkse update van de basiseisen en het normenkader. Hiermee kunnen leveranciers van digitale programma’s voor ondersteunde zelfzorg toetsen of hun aanbod voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door gebruikers en experts.