De herijkte kernwaarden van de huisartsenzorg zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen huisartsenorganisaties....

Er ligt één visie en plan voor digitalisering huisartsenzorg, opgesteld door InEen, LHV en NHG. De drie huisartsenorganisaties werken al...

Begin juni publiceerde Zelfzorg Ondersteund het artikel Verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. Dit artikel bevatte een quickscan op basis van een...

Ketenzorgorganisaties leveren steeds betere zorg voor mensen met een chronische aandoening. Dat blijkt uit een jaarlijk onderzoek van InEen, de...