Begin juni publiceerde Zelfzorg Ondersteund het artikel Verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. Dit artikel bevatte een quickscan op basis van een...

Ketenzorgorganisaties leveren steeds betere zorg voor mensen met een chronische aandoening. Dat blijkt uit een jaarlijk onderzoek van InEen, de...