Mensen met diabetes type 2 krijgen meestal te horen dat de aandoening ongeneeslijk is. Maar volgens William Cortvriendt - arts...