Fysiotherapeut Marijn Aalders werkte jarenlang in praktijken in Amsterdam. Nadat ze in contact kwam met huisarts Louis Overgoor besloot ze...

Begin juni publiceerde Zelfzorg Ondersteund het artikel Verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. Dit artikel bevatte een quickscan op basis van een...