“Tijdens het consult hebben we het over dingen die de patiënt belangrijk vindt”

 

Als huisarts en praktijkhouder Stijn van Kerkhoven via zorggroep PoZob in aanraking komt met MijnGezondheidsPlatform (MGP) is hij direct enthousiast. “We waren al langer op zoek naar een methode waarbij we de patiënt meer konden betrekken bij zijn of haar gezondheid.” Net als bij collega Janneke Peters, praktijkondersteuner somatiek, is ondersteunde zelfzorg via internet een vast onderdeel van zijn werk geworden. “Patiënten zijn beter geïnformeerd, meer betrokken en de zorg wordt steeds meer op maat aangeboden.”

 

“Toen mijn collega Manda van de Ven en ik met onze praktijk in Maarheeze begonnen, formuleerden we voor onszelf een duidelijke missie: de patiënt meer betrekken bij de besluitvorming. Concreet wilden we patiënten met chronische ziekten handvaten geven om zelf betrokken te worden bij hun ziekte en gezondheid. Maar om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over je gezondheid en leven, is het wel van belang dat je goed geïnformeerd bent. Dat ontbrak bij ons buiten de spreekkamer.”

 

Met MijnGezondheidsPlatform (MGP) van Medicinfo kunnen patiënten met een chronische aandoening werken aan persoonlijke gezondheidsdoelen, eigen meetwaarden als bloeddruk of gewicht invoeren en hun persoonlijke voortgang in de gaten houden. Daarnaast kunnen patiënten zelfstandig of in samenwerking met hun zorgverlener aan de slag met leefstijlcoaches. Deze coaches bieden digitale ondersteuning op het gebied van gezonder eten, meer bewegen of stoppen met roken.

Beter voorbereid op consult

 

Stijn merkt dat patiënten die het zelfzorgplatform gebruikten beter voorbereid op consult komen. “Patiënten krijgen nu via de e-mail het verzoek om in MGP een aantal vragen voor te bereiden voorafgaande aan een consult. Normaal werken wij met een standaard protocol en agenda voor zo’n spreekuur. Nu kan die agenda worden afgestemd op de vragen en behoeften van de patiënt.”

 

“Het consult heeft een andere vorm gekregen. Ik hoef geen lijstjes in te vullen of waarden af te vinken, maar kan met de patiënt bespreken welke invloed een chronische ziekte zoals diabetes heeft op zijn of haar leven”, vertelt Stijn. Volgens de huisarts stellen patiënten ook andere vragen. “Ze hoeven niet te vragen naar de uitslag van hun bloedonderzoek – die is voor zowel de patiënt als voor mij online inzichtelijk – maar kunnen wel bespreken wat ze online hebben gelezen over nieuwe medicatie voor hun aandoening. Daar draagt MijnGezondheidsPlatform aan bij: patiënten vinden hier allerhande informatie over hun aandoening terug.”

Meer grip

 

Volgens Janneke is haar rol als praktijkondersteuner ook veranderd met de invoering van het zelfzorgplatform. “Patiënten zijn meer met hun eigen gezondheid bezig doordat zij thuis waardes opmeten en invoeren. Patiënten zijn op die manier dus ook meer verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Mijn rol is daardoor verschoven naar een meer sturende en begeleidende rol. Gaat alles nog goed, heeft de patiënt nog ergens hulp bij nodig en zijn er nog nieuwe doelen die een patiënt zou willen behalen?”

 

MGP zorgt volgens Stijn ook voor meer op de patiënt afgestemde zorg. “Toen wij net begonnen met de praktijk dachten we dat iedere diabetespatiënt om de drie maanden op consult moest komen. Het blijkt dat als mensen goed zijn ingesteld en goed zijn geïnformeerd over waar ze op moeten letten, het aantal consulten minder kan. Als de praktijkondersteuner bericht krijgt vanuit het platform dat de bloeddruk van een patiënt goed is, dan hoeft die patiënt niet ook nog bij Janneke langs te komen voor controle. Op die manier krijgt iemand ook meer grip op zijn of haar leven met een ziekte.”

Medicatievrij

 

De inzet van MijnGezondheidsPlatform heeft volgens Janneke een duidelijke en directe impact op de gezondheid van een patiënt. “Doordat patiënten ook thuis zelf inzicht hebben in zijn of haar meetwaarden, worden zij ook sneller geprikkeld om daar iets mee te doen. Als een patiënt kan zien dat haar suikerwaarde is gestegen doordat haar gewicht omhoog is gegaan, kan de patiënt met een beweeg- of voedingscoach aan de slag te gaan om haar gezondheid te verbeteren.”

 

Als voorbeeld noemt Janneke een patiënt met overgewicht en een verhoogd cholesterol bij haar onder begeleiding. “Haar doel was om uiteindelijk medicatievrij te worden. Dus werkte ze met de digitale coaches van het zelfzorgplatform aan haar gewicht en zag ze daarmee haar cholesterolwaarden omlaaggaan. Uiteindelijk kreeg ik via MGP een mailtje met de vraag of ze mocht stoppen met haar cholesterolmedicatie. Dat mocht. Uiteindelijk was dat haar toch maar mooi zelf gelukt.”

Contact waar patiënt behoefte aan heeft

 

“Zodra een zelfzorgplatform een vast onderdeel van je consultvoering is, kost het werken met het platform geen extra tijd. Patiënten gaan ook niet extra veel vragen stellen, de werklast gaat dus niet omhoog door digitaal bereikbaar te zijn.” Uiteindelijk is MijnGezondheidsPlatform geen vervanging van het consult of het contact in de spreekkamer, maakt Stijn duidelijk. “Het kan wel zijn dat het aantal consulten minder wordt, maar het worden wel consulten waar de patiënt behoefte aan heeft.”