Investeren in zelfzorg betekent maatschappelijke winst

Ondersteunde zelfzorg voor mensen met een chronische aandoening loont, niet alleen medisch, maar ook maatschappelijk. Dat blijkt uit de landelijke Social Return on Investment (SROI) analyse die ZO! vandaag publiceert. Uit deze analyse van de maatschappelijke kosten en baten blijkt dat de inzet van zelfzorg interventies – zoals begeleiding van gezondheid en gedrag, implementatie van persoonsgerichte zorg en de inzet van coachende gesprekstechnieken – een groot effect hebben op andere gebieden, zoals medicatiegebruik en doorverwijzingen naar medisch-specialistische zorg en fysiotherapeuten. 

De SROI ratio komt in 2017 uit op 4,9, ten opzichte van 4,5 in 2016. Dat betekent dat elke euro input een maatschappelijke winst oplevert ter waarde van 4,9 euro (gemiddeld over 5 jaar).

Naast een landelijke SROI analyse liet ZO! ook drie lokale quick scans, regionale impact peilingen, uitvoeren bij onder andere THOON. THOON is een organisatie van en voor huisartsen in Twente en de directe omgeving en leidde in 2016-2017 praktijkondersteuners, huisartsen en assistenten in de huisartsenpraktijk op met een training coachende gesprekstechnieken. Zo’n 5660 patiënten met een chronische aandoening kregen coaching van hun zorgverleners, waarvoor extra tijd werd vrijgemaakt om een langer consult te kunnen voeren.

Breder belang

Erica de Goeij, manager zorgprogramma’s bij THOON: “Wat het prettige is aan deze Social Return on Investment, is dat je eigenlijk meteen al kunt zien dat de business case van een zelfzorg interventie niet beperkt is tot de zorggroep. We hebben het vaak over de samenwerking tussen zorggroep, huisarts en ziekenhuis, maar hieruit blijkt duidelijk dat er meer partijen zijn die belang hebben bij ondersteunde zelfzorg implementeren. Belangrijke partijen als patiënten, werkgevers en gemeenten worden vaak niet meegenomen in een reguliere business case, bij deze SROI analyse wel”, aldus De Goeij.

“Een werkgever heeft er ook baat bij wanneer medewerkers met een chronische aandoening minder productiviteitsverlies en ziekteverzuim hebben. En nog belangrijker: patiënten hebben volgens de SROI-analyse een hogere kwaliteit van leven. Dat is uniek, dat er bij een maatschappelijke business verder wordt gekeken dan de zorgverzekeraar en zorgaanbieder, en ook uitkomsten bij de patiënt worden meegewogen.”

Wilt u meer weten over de kosten en baten van ondersteunde zelfzorg implementeren en de Social Return on Investment methodiek? Kijk op zelfzorgondersteund.nl/hulp-bij-financiering

Lokale quick scans

Naast een landelijke SROI liet ZO! ook drie lokale analyses uitvoeren. Hieruit blijkt dat – ook in een lokale context – investeren in ondersteunde zelfzorg positief uitpakt voor zowel patiënten als de deelnemende organisaties.