Kom Verder spel

Spelenderwijs praten en leren over zelfmanagement en zelfredzaamheid

“Normaal is er minder interactie tijdens de bijeenkomsten, nu had iedereen wel wat te vertellen en kwamen er volop reacties binnen”, vertelt Cees van Loon als hem gevraagd wordt naar zijn ervaring met het Kom Verder Spel. Het is de eerste keer dat het Kom Verder spel, gericht op het voeren van een gesprek over zelfredzaamheid, bij het Longpunt gespeeld wordt.

Zelfzorg Ondersteund en de groep Kom Verder ambassadeurs ontwikkelden, in samenwerking met de Stichting Voorlichters Gezondheid, het Kom Verder spel. Het Kom Verder spel is een interactieve manier om zowel zorgverleners als patiënten meer te leren over zelfredzaamheid, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden. Het kan gespeeld worden door patiënten, professionals of een gemengd gezelschap. De bedoeling is steeds dezelfde: van anderen leren wat je goed doet, en hoe je beter kunt worden.

Cees van Loon is vaste gast van het Longpunt Bergen op Zoom. Tijdens de laatste bijeenkomst bij het Longpunt werd het Kom Verder Spel gespeeld. “Ik vond het een erg inspirerend spel. De twee uur spelen vlogen voorbij. Er kwamen veel uiteenlopende reacties bij de aanwezigen los. Dat is een grote tegenstelling met hoe een bijeenkomst normaal is. Er is minder interactie als iemand bijvoorbeeld een presentatie geeft en kan het best stil zijn, er komen dan geen vragen of opmerkingen. Op het Kom Verder spel werd veel meer dan normaal gereageerd. Ik vond dat erg leuk.”

Ervaringen in het dagelijks leven

Het spel bestaat uit 16 vrolijk gekleurde kaartjes met uit het leven gegrepen situaties over ziek zijn en gezond leven. Bijvoorbeeld over medicijngebruik, contact met de huisarts en meer kwaliteit van leven. Bij iedere situatie beoordelen de spelers hoe zelfredzaam de patiënt is. Wat gaat er goed, wat kan beter? Spelers putten hierbij uit eigen ervaring en delen tips. “De kaartjes met foto’s werkten goed”, vertelt Cees. “Iedereen heeft eigen ideeën en ervaringen en wil deze delen. Het is bijzonder om te zien dat je allemaal anders over bepaalde zaken kunt denken en op die manier van elkaar kunt leren.”

Het Kom Verder Spel kan bijvoorbeeld gespeeld worden in een zorggroep of een patiëntenvereniging. De spelleider is een ‘Kom Verder Ambassadeur’, een hiertoe speciaal getrainde ervaringsdeskundige. Zorgverleners of ervaringsdeskundigen kunnen ook zelf als spelleider fungeren.

Wat vind ik belangrijk?

Het spel is een interactieve manier om in gesprek te gaan, vertelt Peter Drapers. Hij is als ervaringsdeskundige (diabetes type 2) en spelleider betrokken bij Kom Verder. “Door het spel te spelen proberen zorgverleners erachter te komen in welke fase van zelfredzaamheid een patiënt of cliënt zit, en vervolgens wat zinnige zaken zijn om het over te hebben met die persoon en op welk moment.” Uiteindelijk hoop je een patiënt of cliënt naar meer verantwoordelijkheid te sturen, zegt Drapers: “Niet van ‘dokter zegt u het maar’ of een extra pil voorschrijven, maar zelf kijken naar de eigen rol en mogelijkheden.”

“De volgende keer dat ik bij mijn huisarts ben, ga ik aangeven wat ík belangrijk vind in plaats van alleen maar aan te nemen wat hij zegt”, concludeert een van de aanwezigen. Een andere deelnemer merkt na het spel op: “Ik zou wellicht wat kritischer kunnen kijken naar mijn eigen zorg en wat assertiever kunnen zijn naar mijn arts.”

In Bergen op Zoom was Stef Smits spelleider. Cees: “Voor mijn gevoel was de rest van de groep ook erg enthousiast. We vonden het allemaal interessant om te spelen. De spelleider deed het ook erg goed, hij hield de boel mooi bij elkaar. We hadden eigenlijk te kort de tijd, zeker omdat er zoveel reacties binnen kwamen. Ik zou het Kom Verder spel graag nog eens spelen.”

Meer informatie

Het Kom Verder spel helpt om mensen te inspireren anders te gaan denken en handelen en is bedoeld voor patiënten, beleidsmakers, professionals, studenten, etc. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ellen Struijcken (e.struijcken@zelfzorgondersteund.nl / 06 – 43 26 70 40). De handout die bij het Kom Verder spel hoort vindt u hier als PDF en als Word-bestand.