Samenhang tussen Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg

Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg zijn initiatieven die vanuit verschillende gezichtspunten mensen ondersteunen bij het versterken van zelfregie. Elk van de initiatieven doet dat vanuit een eigen filosofie en aanpak, maar met gedeelde visie: passend bij de behoefte en het potentieel van mensen. Met dit document maken de gezamenlijke partijen duidelijk hoe de initiatieven elkaar kunnen versterken.

Persoonsgerichte zorg is een van de kernwaarden van de huisartsenzorg. Persoonsgerichte zorg werd bij de Woudschoten conferentie als een van deze kernwaarden/taken van de huisarts geformuleerd: dat zijn de waarden waar alle huisartsen voor staan.

Persoonsgerichte zorg, ondersteunde zelfzorg en Positieve Gezondheid kunnen verhelderen wat belangrijk is voor de patiënt. Daardoor kunnen zorgverleners hun zorgaanbod beter afstemmen, gerichter doorverwijzen naar de juiste zorg op de juiste plek, en samenwerken rond de gezondheid en het welzijn van de patiënt met anderen.

Meer informatie?

Download hier het document als PDF en Powerpoint ( Samenhang initiatieven PDF / Samenhang initiatieven Powerpoint). Dit document geeft meer inzicht:

  • Op welke wijze de visie en definities van Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg overlappen
  • Waar het verschil zit tussen de initiatieven wat betreft afbakening en aanvliegroute
  • Hoe de initiatieven elkaar kunnen versterken