samen beslissen

“Samen beslissen is geen eenmalige actie maar een proces”

Samen beslissen is geen eenmalige actie maar een proces dat goed moet worden ingericht. Die overtuiging krijgt in de eerstelijnszorg en in de ziekenhuiszorg steeds meer voet aan de grond. De Federatie Medisch Specialisten publiceert een nieuwe visie op samen beslissen.

Volgens een onderzoek dat de Federatie Medisch Specialisten (FMS) liet uitvoeren blijkt dat 87% van de medisch specialisten vindt dat gezamenlijke besluitvorming leidt tot betere zorg. Vrijwel alle medisch specialisten (97%) benoemt expliciet dat er meerdere behandelopties zijn.

Tegelijkertijd gaf een meldactie van de Patiëntenfederatie in 2017 echter aan dat 48% van de patiënten geen meerdere behandelopties voorgelegd heeft gekregen. Lang niet altijd wordt met patiënten besproken wat voor hen belangrijk is in het dagelijks leven. Belemmerende factoren bij het goed inrichten van het proces van samen beslissen zijn tijdsdruk, logistieke factoren zoals gebrek aan ruimte of inflexibele poliplanning, financiering en gebrek aan hulpmiddelen zoals keuzehulpen of ondersteunend personeel, volgens de FMS.

Verschil in beleving

Samen beslissen is geen eenmalige actie maar een proces dat goed moet worden ingericht. De Federatie wil met de aanbevelingen uit het visiedocument de implementatie van samen beslissen bevorderen en daarmee het verschil in beleving over samen beslissen van dokters en patiënten verminderen. Een deel van de aanbevelingen passen binnen de bestaande afspraken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Daarnaast stelt de Federatie een actieplan op waarin de aanbevelingen verder zijn uitgewerkt.

Lees het visiedocument Samen Beslissen, of kijk op de pagina Een ander gesprek voor meer inspiratie.