Investeren in persoonsgerichte zorg loont - onderzoek zorggroep RCH en Erasmus Universiteit

Anders denken, anders doen: investeren in persoonsgerichte zorg loont

Zorggroep RCH deed samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek naar persoonsgerichte zorg. Uit het onderzoek van RCH blijkt dat investering in persoonsgerichte zorg loont en goed is voor de patiënt. Er is een positieve samenhang met de tevredenheid over de zorg. Professor Jane Cramm: “Andere projecten laten zien dat verbeteringen in het bredere welzijn van patiënten heel lastig is. Dit project is uniek doordat zowel het fysieke als sociale welzijn bij patiënten aanzienlijk is verbeterd.”

Veel zorgverleners geven aan dat ze al persoonsgericht werken, in hun optiek. Een huisarts of praktijkondersteuner is iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar in het project van Zorggroep RCH blijkt, tot verrassing van de deelnemers, dat het nog anders kan. En dat een kleine investering in verdergaande persoonsgerichte zorg al in korte tijd resultaat geeft.

Uit het evaluatierapport“Persoonsgerichte zorg voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk” door de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat professionals en patiënten van RCH zijn nu positiever over de mate van persoonsgerichtheid binnen de huisartsenpraktijken. Zowel het fysieke als sociale welzijn bij patiënten met multimorbiditeit is verbeterd. En er blijkt ook een positieve samenhang met de tevredenheid met zorg te zijn.

Voordelen

Leonie Tromp, huisarts Horus Huisartsenzorg en lid van RCH, vertelt wat de voordelen zijn van persoonsgerichte zorg voor zorgprofessionals en wat het inhoudt. “Wij denken direct in oplossingen. Bij persoonsgerichte zorg zet je een stapje terug.”


De professionals bij RCH die aan het project hebben deelgenomen, benoemen deze voordelen:

  • Je hebt meer plezier in je werk.
  • Dankbaarheid van de patiënt.
  • De contacten verlopen verrassender, minder routineus.
  • Je wordt meer uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken

 

8 dimensies van persoonsgerichte zorg

“Vergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een bredere aanpak: met alleen een consult in de spreekkamer ben je er nog niet”, aldus Leonie Tromp. Zorggroep RCH en Erasmus Universiteit Rotterdam formuleerden 8 dimensies van persoonsgerichte zorg. Organisaties die goed scoren op deze 8 dimensies laten betere uitkomsten zien, op organisatie-niveau en voor de patiënten zelf.

Bekijk hier het document Anders Denken, Anders Doen waarin het onderzoek persoonsgerichte zorg verder wordt toegelicht. Of lees het volledige evaluatierapport ‘Persoonsgerichte zorg voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk’ door de Erasmus Universiteit Rotterdam.