Willy Oldenburger-Joosse, directeur Zorg bij GC-Nijkerk,

Professionals bij Gezondheidscentra Nijkerk ondersteund bij persoonsgericht werken

In de regio Nijkerk is de stichting Gezondheidscentra Nijkerk actief om zorg te bieden aan ruim 33.500 patiënten, van jong tot oud. Willy Oldenburger-Joosse, directeur Zorg bij GC-Nijkerk, vertelt over de ambities om persoonsgerichte zorg tot in de haarvaten van de organisatie door te laten dringen. “Je kunt wel tools inzetten, maar dat betekent niet dat je ook persoonsgericht gaat werken. Daar is veel meer voor nodig.”

Als multidisciplinair samenwerkingsverband is stichting Gezondheidscentra Nijkerk gericht op verschillende patiëntgroepen, waaronder jeugd, ouderen, chronische zorg en GGZ-patiënten in de regio Nijkerk. “Persoonsgerichte zorg, proactief en preventief werken en integrale zorg lopen als speerpunten door al die programmalijnen heen. Persoonsgerichte zorg is niet voorbehouden aan alleen de chronische zorg.”

“In alle zorgprogramma’s streven we ernaar om persoonsgerichte zorg – een van de speerpunten uit onze visie – door te voeren. Om die omslag te kunnen maken zijn er vijf projecten gestart, onder het programma Samen Gezond!”, vertelt Oldenburger. GC-Nijkerk ontving in 2018 een financiële bijdrage van Zelfzorg Ondersteund om deze projecten te realiseren.

GZ-Nijkerk visie

Competenties aanleren

Allereerst een leertraject voor zorgverleners, waarbij bijeenkomsten en trainingen ‘persoonsgericht werken’ aangeboden werden aan de zorgverleners. “Je kunt als huisarts of praktijkondersteuner wel bepaalde tools inzetten, maar dat betekent niet direct dat je ook persoonsgericht gaat werken. Daar is meer voor nodig, dat vraagt kennis en attitudeverandering en dat hoopten we te bieden met deze trainingen en videofeedbacksessies.”

Die trainingen waren waardevol, vonden professionals bij GC-Nijkerk. “Regelmatige ondersteuning om deze andere kijk op onze manier van werken, door intervisie maar ook de voorjaarsbijeenkomst, vond ik erg motiverend”, aldus een van de deelnemers.

Ook organiseerde Gezondheidscentra Nijkerk bijeenkomsten voor patiënten, zogeheten Gezondheidspunten. “Dat deden we samen met de Bibliotheek in Nijkerk en welzijnsorganisaties. Vooral de themabijeenkomst over slapen was drukbezocht.” Ten derde werd patiëntparticipatie vormgegeven, onder andere door het organiseren van dialooggesprekken, waar veel waardevolle feedback werd opgehaald. “Uit de gesprekken met de patiënten kwam met name naar voren dat het gaat om de communicatie tussen de patiënt en de zorgverleners: de patiënt wil zich gehoord en gezien voelen. Dat ondersteunde onze visie dat persoonsgericht werken voornamelijk draait om het gesprek anders inrichten”, aldus Oldenburger.

eHealth als ondersteuning

Twee andere projecten binnen Samen Gezond! zijn het inzetten van een digitaal screeningsinstrument voor de praktijkondersteuners, en het gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier. NCSI (Nijmegen Clinical Screening Instrument) is een vragenlijst die inzicht geeft in de klachten van de patiënt en de gevolgen van de chronische ziekte op het dagelijkse leven. “Hoe voel je je, accepteer je de situatie of wil je die veranderen: dat zijn vragen die op kunnen komen door inzet van NCSI. Maar naast een vragenlijst hebben de zorgverleners ook training en competenties nodig om dat gesprek te kunnen voeren. Dat grijpt weer terug op het leertraject.”

Nadat de keuze voor de eerste leverancier voor een persoonlijk gezondheidsdossier niet bleek te passen bij de wensen van GC-Nijkerk, koos het eerstelijns samenwerkingsverband voor een nieuw systeem van VitalHealth Software (Philips). In het voorjaar van 2019 gaat VitalHealth Engage (Evita) ingezet worden als persoonlijke gezondheidsomgeving voor patiënten in de regio Nijkerk. “De trainingen met zorgverleners zijn in de zomer gestart, en collega’s zijn enthousiast. Als patiënten met een persoonlijks gezondheidsdossier- of omgeving willen werken, is de koppeling tussen dat dossier en het systeem van de zorgverlener onontbeerlijk. Informatie tussen ketenzorgsysteem en apps voor patiënten moet uitgewisseld kunnen worden.”

Momentum voor verandering

Een ander ketenzorginformatie-systeem in gebruik nemen zorgde ook voor momentum in de organisatie. “We hebben dat moment van omslag ook gebruikt om met zorgverleners in gesprek te gaan wat ze kunnen registreren in het nieuwe systeem, en wat ze moeten registreren. De ‘vinkjes’ zijn niet leidend, maar het open gesprek met de patiënt wel. We geven collega’s aan welke registratie wél moet en hoe ze het gesprek met patiënten anders in kunnen gaan, met aantal tips uitgewerkt op een A4-tje.”

Attitude, competenties en omgeving. Dat zijn de drie cruciale factoren die nodig zijn om zorg op een andere manier te gaan aanbieden. Collega’s die een nieuwe houding en attitude innemen, competenties geleerd hebben, en een omgeving die daarbij faciliteert en ondersteunt. “Het programma Samen Gezond! is een verandertraject wat vraagt om goede communicatie. Door te investeren in trainingen, intervisie en bijeenkomsten blijven we die aandacht en energie vasthouden”, besluit ze.