IPH-Spinnenweb Mijn Positieve gezondheid

Positieve gezondheid in de praktijk

Een handig instrument om met positieve gezondheid aan de slag te gaan is de gesprekstool, ook wel het ‘spinnenweb’. Huisarts Brenda Ott, huisarts in Zeist, deelt haar ervaringen over werken met deze tool.

“Ik zet steeds vaker ‘spinnenweb’ in. Het spinnenweb levert bijzondere consulenten op.” Huisarts Brenda Ott vertelt over een 70-jarige vrouw, die regelmatig op haar spreekuur komt met gezondheidsklachten. “Laten we op een andere manier naar uw gezondheid kijken, vroeg ik, waarbij we het spinnenweb gebruikten.” In het gesprek met de vrouw blijkt dat zij haar kwaliteit van leven een 2 gaf, en geëmotioneerd vertelde over haar situatie en gebrek aan sociaal netwerk. Ott: “Aan het begin van het consult dacht ik, ik ga haar verwijzen naar de neuroloog. Maar gesprek eindigde anders dan ik had verwacht.”

“Door inzet van het spinnenweb verandert iets in de arts-patiënt relatie, merk ik. Na afloop van zo’n consult kijken we elkaar echt in de ogen aan, het geeft een ander gevoel. Dat geeft mij als huisarts ook veel energie, en de moed om het steeds weer opnieuw te gaan doen.” Zorggroep UNICUM ontwikkelde een video die de ervaringen met Positieve Gezondheid in de praktijk illustreert:

Cultuur- en gedragsverandering

Zorggroep UNICUM biedt – mede door financiële ondersteuning van ZO! – nascholingen en inspiratiebijeenkomsten over persoonsgerichte zorg in de regio. Naast werken met Positieve Gezondheid staan ook inzet van eHealth en opleiden van medewerkers in een persoonsgerichte aanpak centraal bij UNICUM.

Persoonsgericht werken draait om een cultuur- en gedragsverandering onder zowel patiënten als zorgverleners. Volgens UNICUM is het niet genoeg om zorgverleners een folder of één training te geven over persoonsgerichte zelfzorg en het daarbij te laten. De zorggroep investeert in een trainingsaanbod en organiseerde een aantal inspiratiesessies, om goede voorbeelden en ambassadeurs uit de regio ‘in de etalage zetten’. Die focus op organische groei in plaats van top down een werkwijze opleggen werkt goed, volgens de eerstelijnszorgorganisatie.

Entertainment en educatie

Sinds kort is ook een escaperoom onderdeel van het aanbod, om in teamverband kennis te maken met Positieve Gezondheid. De escaperoom is een vorm van entertainment educatie die is ontwikkeld door Syntein (zorggroep van huisartsen) in het netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei.  De escaperoom is een ludieke en laagdrempelige manier om kennis te maken met Positieve Gezondheid en met een team in gesprek te gaan over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.

Lees meer over de geleerde lessen bij zorggroep UNICUM rond persoonsgerichte zorg, en wat er is verandert met de inkoop van persoonsgerichte zorg per 2019.