Anders denken, anders doen: investeren in persoonsgerichte zorg loont

 

Als huisarts of praktijkondersteuner ben je iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar in het project Persoonsgerichte zorg bij zorggroep RCH blijkt – ook tot verrassing van de deelnemers – dat het nog anders kan. RCH deed samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek naar de nieuwe werkwijze.

 

Om de zorg voor patiënten met multimorbiditeit te verbeteren, heeft een aantal huisartsenpraktijken binnen zorggroep RCH zich een jaar lang nog sterker ingezet voor persoonsgerichte zorg, mede met financiële ondersteuning vanuit ZO!. Veel zorgverleners geven aan dat ze al persoonsgericht werken, in hun optiek. Een huisarts of praktijkondersteuner is iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar in het project van Zorggroep RCH blijkt, tot verrassing van de deelnemers, dat het nog anders kan. En dat een kleine investering in verdergaande persoonsgerichte zorg al in korte tijd resultaat geeft.

 

Uit het evaluatierapport Persoonsgerichte zorg voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk door de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat professionals en patiënten van RCH zijn nu positiever over de mate van persoonsgerichtheid binnen de huisartsenpraktijken. Zowel het fysieke als sociale welzijn bij patiënten met multimorbiditeit is verbeterd. En er blijkt ook een positieve samenhang met de tevredenheid met zorg te zijn.

De voordelen van persoonsgerichte zorg

 

De professionals bij RCH die aan het project hebben deelgenomen, benoemen deze voordelen:

  • Je hebt meer plezier in je werk.
  • Dankbaarheid van de patiënt.
  • De contacten verlopen verrassender, minder routineus.
  • Je wordt meer uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken

8 dimensies

 

“Vergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een bredere aanpak: met alleen een consult in de spreekkamer ben je er nog niet”, aldus Leonie Tromp. Zorggroep RCH en Erasmus Universiteit Rotterdam formuleerden 8 dimensies van persoonsgerichte zorg. Organisaties die goed scoren op deze 8 dimensies laten betere uitkomsten zien, op organisatie-niveau en voor de patiënten zelf..

 

Bekijk hier het document Anders Denken, Anders Doen waarin het onderzoek persoonsgerichte zorg verder wordt toegelicht. Of lees het volledige evaluatierapport ‘Persoonsgerichte zorg voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk’ door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Investeren in persoonsgerichte zorg loont - onderzoek zorggroep RCH en Erasmus Universiteit