diabetes vingerprik zelfzorg

Persoonsgerichte zorg op maat

Ketenzorgorganisaties leveren steeds betere zorg voor mensen met een chronische aandoening. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van InEen, de belangenvereniging van eerstelijns zorgaanbieders. Zo blijkt bijvoorbeeld dat met ondersteuning via programmatische zorg het patiënten vaker lukt om te stoppen met roken. InEen geeft het belang aan van meer aandacht voor persoonsgerichte zorg.

In de jaarlijkse benchmark van ketenzorgorganisaties ‘Transparante Ketenzorg 2016’ is er ook aandacht voor persoonsgerichte zorg. Volgens de aanbevelingen uit het rapport is er nog verbetering mogelijk op het gebied van persoonsgerichte zorg. De benchmark schetst dat programmatische ketenzorg zich duidelijk aan het door ontwikkelen is tot proactieve, resultaatgerichte zorg met een persoonsgericht karakter. InEen en haar leden zijn hier mee aan de slag, zoals recent ook is vastgelegd in de visienotitie ‘Visie op lokale en regionale huisartsen en eerstelijnsorganisaties’.

Een toenemend aantal mensen met multimorbiditeit – meerdere (chronische) aandoeningen – vooral binnen de doelgroep ouderen, vormen een uitdaging. Juist deze doelgroep vraagt om een persoonsgerichte benadering, volgens InEen, waarbij een betekenisvolle invulling van het leven voorop staat. Dit stelt zorgverleners voor andere vraagstukken rond gezondheid en zorg, vraagstukken die betrekking hebben op dagelijkse activiteiten, sociaal-maatschappelijke participatie, zelfstandig wonen of zingeving.

Meer lezen?

In opdracht van Zelfzorg Ondersteund schreef Dennis van de Rijt een verkenning van de modellen voor consultvoering die ontwikkeld en gebruikt worden voor persoonsgerichte zorg. “De kern van persoonsgerichte zorg is een ander soort gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Daar passen andere consultmodellen bij”, aldus Van de Rijt. Het rapport Transparante Ketenzorg 2016 is te vinden via de website van InEen.