Persoonsgerichte zorg in regio Amsterdam en Almere

“Persoonsgerichte zorg is een essentieel onderdeel van het huisartsenvak”, is de overtuiging van huisarts David Koetsier. Hij is blij met de inzet van de ROHA die zich sterk maakt voor meer persoonsgerichte zorg. Dit gebeurt via trainingen ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ (ZZ/GG) en andere vormen van ondersteuning. “Dat laat je als zorgverlener weer inzien wat het effect kan zijn. Samen met de patiënt zoeken wat echt belangrijk voor hem is, te kijken waar voor hem de energie en actie zit.”

Dat zegt huisarts David Koetsier in gesprek met Elaa, de regionale ondersteuningsstructuur in regio Amsterdam en Almere. “Het thema persoonsgerichte zorg is onderdeel van de huisartsenwijkgroep in een wijk. Met een team van zo’n 10 tot 15 huisartsen komen we regelmatig bij elkaar. Het speelveld van zorg en welzijn is zo divers, dat het goed is elkaar te treffen en van elkaar te leren. Dat houd je scherp.”

Door het inzetten van de methodiek van ZZ/GG, vinden er andere gesprekken plaats met patiënten, aldus Koetsier. Hoe zorgt hij dat er tijd en ruimte voor is in de praktijk? “Tijd is een probleem”, erkent Koetsier. “Die tijd moet ik er echt voor nemen, omdat het anders niet gebeurt. Steeds de lichamelijke klacht te behandelen, terwijl daar niet de oplossing ligt, kan een valkuil zijn. Bij klachten over moeheid nog een keer bloedonderzoek, misschien doorverwijzen naar het ziekenhuis. Daarmee help je mensen niet goed verder, maar maak je de medische kant juist groter.”

Over het inzetten van de training en gespreksmethodiek Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ/GG) maakte Zelfzorg Ondersteund eerder deze video, bij de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG).


Taak van de huisarts

Daarom is persoonsgerichte zorg zeker een taak van de huisarts, aldus Koetsier. “Voor veel mensen is de huisarts vertrouwd. Je praat inderdaad over dingen die niet binnen je vakgebied vallen, maar het voorkomt dat het probleem gemedicaliseerd wordt. Mensen krijgen beter grip op hun leven, waardoor ze minder klachtgericht zijn. Door een andere vraag te stellen, te kijken wat iemand blij maakt, waar de kracht ligt, help je hen verder. Huisartsen zijn er wel om te verbinden. Je krijgt mensen niet in een ander domein als je alleen aandacht hebt voor de zorgvraag.”

“De grootste motivatie is het feit dat ik van veel patiënten hoor dat het beter met hen gaat, ze zich sterker voelen, meer plezier in het leven hebben. Daar doe je het tenslotte ook voor.”

Welzijn op recept

Naast de trainingen ZZ naar GG, wordt in Amsterdam en Almere ook gewerkt met Welzijn op recept. Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners – zoals praktijkondersteuners, fysio- en ergotherapeuten – Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Aan elke huisartsenpraktijk in Amsterdam is één vaste welzijnscoach gekoppeld.

Na doorverwijzing vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een welzijnscoach, die samen met de patiënt onderzoekt waar behoefte aan is, en een leuke activiteit in de buurt zoekt die bij die behoefte past. Ook helpt de welzijnscoach met het aanmelden voor de activiteit, en is het mogelijk dat de welzijnscoach de eerste keer meegaat. Zo verschuift de aandacht van de lichamelijke en psychische klachten naar wat patiënten nog wel kunnen en waar zij plezier in kunnen hebben of voldoening uit halen.

Lees het gehele artikel op de website van Elaa.