“Patiënten komen niet enkel voor medische zorg naar hun huisarts”

Huisarts Annique Splinter werkt voor huisartsenpraktijk Van Eerd in Breda. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan de pilot persoonsgerichte zorg van Huisartsen Zorggroep Breda. Ze deelt haar ervaringen met persoonsgerichte zorg in de praktijk, en de inzichten uit gesprekken met collega’s over de toekomst van persoonsgericht werken en het huisartsenvak.

“Een prachtig vak vol uitdaging, afwisseling, met inspirerende ontmoetingen, een lach en een traan, soms complex maar altijd met veel voldoening.” Zo omschrijft Annique Splinter het huisartsenvak. ‘Iedere patiënt is uniek. Sommige mensen ken ik inmiddels al heel wat jaren en om deze mensen te mogen zien (op)groeien, helpen en adviseren in de ups en downs van hun leven voelt als een voorrecht.”

Samen met NHG

Bij Huisartsen Zorggroep Breda startte in het najaar van 2018 een aantal huisartsenpraktijken met persoonsgerichte zorg en een nieuwe manier van werken. Daarbij wordt de gespreksmethodiek van Positieve Gezondheid ingezet als hulpmiddel. Huisartsen Zorggroep Breda biedt, in samenwerking met het NHG, een cursus Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg.

“Ik zie het als een fase van bewustwording”, zegt Annique Splinter. “Collega’s worden erdoor geprikkeld en worden enthousiast. Door te werken in koppels – huisartsen en praktijkondersteuners – nemen collega’s die de training hebben gevolgd, hun kennis en expertise mee naar hun eigen praktijk.”

Wijkgericht werken

“De training Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg daagt ons als zorgverleners uit om op een andere manier te gaan denken en handelen. Hoe kijk je tegen gezondheid aan? Dat is voor sommige collega’s een omschakeling. Positieve Gezondheid sluit ook aan bij wijkgericht werken, elkaar weten te vinden als het gaat over de wijk en het netwerk in de wijk.”

“Persoonsgerichte zorg past in een maatschappelijke ontwikkeling, die je zowel in de geestelijke gezondheidszorg, in ziekenhuiszorg en in de huisartsenzorg terugziet. We kijken naar de patiënt in totaliteit, niet alleen de af- of aanwezigheid van ziekte.”

Discussie met collega’s

“Sommige oudere huisartsen moeten wennen aan het concept Positieve Gezondheid. Zij vinden: de huisarts is voor medische zorg, en niet voor psychosociale problemen. Dat klopt, medische zorg is onze core business. Maar patiënten komen niet meer alleen voor medische zorg naar hun huisarts: er zit daarnaast een heel stuk omheen van herstel, veerkracht, omgaan met ziekte etc. Ik denk dat wij daar als huisartsen een hele belangrijke rol te vervullen hebben. Daar is niet iedereen het mee eens.” Deels komt de angst voor een nieuwe blik op gezondheid voort uit de druk op de huisartsenpraktijk, denkt Splinter.

Spinnenweb invullen

Het klopt dat je tijd moet maken om de gesprekken met het spinnenweb van Positieve Gezondheid te kunnen doen. In haar eigen praktijk – ze werkt in een gezondheidscentrum met drie andere huisartsen – merkt Splinter dat ook. Ook in je hoofd vraagt het tijd en ruimte om er proactief mee bezig te zijn. Sommige patiënten vraag ik voorafgaand om het spinnenweb in te vullen, en zie ik bij een volgende afspraak twintig of dertig minuten.

Het is de groep patiënten waarbij vaak meerdere gezondheidsproblemen spelen, ook op psycho-emotioneel vlak. We hebben nog geen objectief meetinstrument, maar ik heb nu al het idee dat die gesprekken wat opleveren. Mensen voelen zich meer gezien en gehoord. Ze krijgen meer zicht op hun eigen disbalans, en kunnen daardoor meer aan de zelfzorg werken en stappen zetten.”

Annique heeft nog een tip voor andere zorgorganisaties die met persoonsgerichte zorg aan de slag gaan. “Zorg dat er aandacht voor de visie en invulling van die visie blijft, ook na training. In de drukte van de alledaagse praktijk raakt dat nog wel eens op de achtergrond. Hou de kennis vast en probeer collega’s enthousiast en betrokken te houden, met een opfriscursus, inspiratiesessie of lezing.”