eHealth

 

eHealth biedt de mogelijkheid aan patiënten om regie te nemen over hun gezondheid, in hun eigen omgeving, al dan niet met hulp van mantelzorgers, gezin of familie. Voor chronisch zieken kan een digitaal zelfzorgplatform een bezoek aan het ziekenhuis voorkomen. Met eHealth kun je op afstand contact hebben met een zorgverlener, bijvoorbeeld over je meetwaarden. Of een digitaal consult (econsult) voeren, labuitslagen bekijken of medicijnen bestellen.

 

Zelfzorg Ondersteund (ZO!) houdt een overzicht bij van apps en websites die zorgverleners kunnen gebruiken in contact met patiënten. Je vindt dit overzicht bij de goedgekeurde zelfzorgplatforms die voldoen aan de eisen die zijn opgesteld door gebruikers en experts. Enkele van deze goedgekeurde eHealth-platforms zijn Mijn gezondheidsplatform, Empower, E-vita, Portavita, Gezondheidsmeter en Sananet Online.

 

Wilt u meer weten over online ondersteuning bij een chronische aandoening zoals COPD, diabetes, astma of hartfalen? De Digitale Zorggids van de Patiëntenfederatie zet alle producten en apps op een rij, inclusief reviews van gebruikers.

COPD

Voor patiënten met COPD zijn ook steeds meer digitale mogelijkheden voorhanden. MijnCOPDonline (Curavista) is een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Patiënten kunnen hier terecht voor tips en informatie over COPD, behandelingen en geneesmiddelen. Daarnaast bevat MijnCOPDOnline een ziektelastmeter. Dit hulpmiddel brengt in beeld hoe iemand zich voelt en wat de invloed is van de COPD op zijn of haar leven. Deze ziektelastmeter kan, indien gewenst, gedeeld worden met een zorgverlener. MijnCOPDOnline bevat ook de mogelijkheid om een e-consult te doen met een zorgverlener.

MijnCOPDCoach (Sananet) is een digitale coach voor COPD-patiënten die helpt bij het monitoren van de eigen ziekte. Het platform biedt tips en informatie om meer te bewegen, klachten te minderen en beter om te gaan met COPD. Dankzij de monitoring-op-afstand functie van het platform neemt de kans op exacerbaties af. Patiënten die gebruik willen maken van MijnCOPDCoach kunnen dit met hun zorgverlener bespreken.