Nivel onderzoek naar slimme zorg thuis bij COPD en hartfalen

Digitaal ondersteunde zorg thuis – zoals telemonitoring bij patiënten met hartfalen of COPD – kan een uitkomst bieden voor de alsmaar toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktproblematiek. Bij het innoveren met telemonitoring bij patiënten met hartfalen of COPD is het van belang om kleinschalig te beginnen, met een enthousiast team dat doelgericht werkt aan een oplossing voor het ervaren zorgprobleem. Vervolgens is het bij opschaling van belang om successen te delen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit Nivel-onderzoek naar de ervaringen van ‘voorlopers’ wat betreft het inzetten van slimme zorg thuis voor mensen met hartfalen of COPD.

Vijf voorlopende ziekenhuisafdelingen Longgeneeskunde dan wel Cardiologie namen deel aan dit onderzoek. De vormen van slimme zorg thuis die zij leveren vallen uiteen in zelfmetingsinstrumenten, zoals een ziektelastmeter en sensoren die lichaamsfuncties meten, ‘beeldbellen’ en het bieden van ziekenhuiszorg aan huis. Deze vormen van slimme zorg thuis worden bij de deelnemende afdelingen momenteel ingezet bij 5 tot 20% van de groep mensen met COPD of hartfalen en dan veelal de ‘zorgzware’ patiënten.

Slimme zorg thuis zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt

Volgens de voorlopers hebben de patiënten baat bij de nieuwe zorgvorm: ze voelen zich meer betrokken bij de behandeling en de laagdrempeligheid van de zorgvorm geeft hen een veilig gevoel. De voorlopers spreken dan ook de verwachting en de ambitie uit dat slimme zorg thuis de komende jaren sterk toeneemt op hun afdeling en mogelijk ook voor andere doelgroepen gaat worden ingezet.

Volgens de Nivel onderzoekers is een goede samenwerking – met een team dat écht in de innovatie gelooft – cruciaal. Belangrijk hierbij is het delen van successen: “Als dokters zien dat patiënten baat hebben bij een nieuw project, dan gaat het vliegen.”

Lees meer over het onderzoek op Nivel.nl.