Thomas Plochg (foto: Wiep van Apeldoorn)

Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering

Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering, daar draait het Nederlands Congres Volksgezondheid 2019 om. Op donderdag 11 april treffen professionals uit de publieke gezondheidszorg, zorg en welzijn en patiëntenverenigingen elkaar in de Jaarbeurs in Utrecht. De evidence based wetenschappelijke onderbouwing van interventies, financiering van gezondheid en kennisdeling over effectieve implementatie zijn speerpunten dit jaar, zegt Thomas Plochg van NPHF Federatie voor Gezondheid.

“Het Nederlands Congres Volksgezondheid heeft zich ontwikkeld als thuis voor de beweging die al enkele jaren gaande is, en die Federatie voor Gezondheid definieert als de beweging ‘van nazorg naar voorzorg’”, zegt Thomas Plochg, directeur van NPHF Federatie voor Gezondheid en medeorganisator van het congres. “In deze maatschappelijke beweging richten zorg-, welzijns- en public health professionals zich steeds vaker op preventie en gezondheidsbevordering in plaats van het ‘ziekte denken’ van afgelopen decennia.”

Paradigmashift

De nieuwe opzet voor het Nederlands Congres Volksgezondheid – ingezet sinds 2018 – sluit beter aan bij een nieuwe wetenschapsvisie of paradigmashift, aldus Plochg. “Waar we in de voorgaande jaren vooral een wetenschappelijk congres waren, waar sprekers abstracts van hun onderzoek presenteerden, werken we nu met nieuwe werkvormen gericht op kennisdeling en co-creatie. Doel is het uitbreiden van evidence based praktische en wetenschappelijke onderbouwing voor leefstijlinterventies en preventie, en zorgen voor kennisdeling over effectieve implementatie.”

Nederlands Congres Volksgezondheid

Nederlands Congres Volksgezondheid


Veel (chronische) ziekten zijn gerelateerd aan leefstijl, en ontstaan door een wisselwerking tussen erfelijke aanleg en onze manier van leven. Die complexiteit tussen omgeving, erfelijke aanleg en zorg is lastig te vatten in een reductionistisch model van wetenschap. “De gouden standaard van randomized controlled trials is lastig uit te voeren bij preventie en leefstijlinterventies. We zullen op een andere manier wetenschap moeten bedrijven, door bijvoorbeeld actie-onderzoek, kennis-valorisatie en op zoek te gaan naar de vraag: wat is evidence?”, aldus Plochg.

Financiering van gezondheid

Inmiddels is het druk op de markt voor gezondheidscongressen. Reden voor de stichting NCVGZ om met initiatiefnemers van andere conferenties – waaronder Alles is Gezondheid, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Ucreate, het institute for Positive Health, KAMG en Games for Health Europa – samen te werken. “Met deze partijen willen we specifiek het onderwerp financiering van gezondheid en verdienmodellen gaan uitdiepen. Na ieder congres willen we het estafettestokje doorgeven, met de werktitel ‘Rekenkamer: gezondheid loont’.”

Hoe ziet een verdienmodel rond gezondheid eruit? “Zolang dat verdienmodel er niet is, missen we een cruciaal element om van betalen voor gezondheid een succes te maken. We hopen als samenwerkingspartners om vanuit verschillende perspectieven – van design, data en preventie – naar deze vraag te kijken en met vruchtbare antwoorden te komen.”

Meer informatie en aanmelden voor het Nederlands Congres Volksgezondheid.