Nieuwe methodiek voor persoonsgerichte zorg

Werken met persoonsgerichte zorg, hoe doe je dat? Vilans ontwikkelde, samen met de proeftuinen persoonsgerichte zorg, een nieuwe methodiek, die iedereen op zijn eigen manier kan invullen.

Persoonsgerichte zorg draait om aandacht voor iemands persoonlijke wensen en voorkeuren. Wat heb jij nodig om je goed en gelukkig te voelen? Dat is de centrale vraag bij persoonsgerichte zorg, en die vraag kan terugkomen bij een consult bij de huisarts, dagbesteding of wonen in een voorziening.

Een manier om een cultuuromslag naar persoonsgerichte zorg te realiseren, is door het ‘Huis van persoonsgerichte zorg’ als ijkpunt en gespreksmodel te gebruiken. Dat model biedt aanknopingspunten om persoonsgerichte zorg in alle onderdelen van de organisatie door te voeren. Meer over het huis van persoonsgerichte zorg leest u in het white paper persoonsgerichte zorg.

Lees meer op Vilans.nl of download de methodiek persoonsgerichte zorg (pdf).