Nictiz en NIVEL publiceren eHealth monitor 2015

Vandaag is de derde editie van de jaarlijkse eHealth monitor aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid. De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. De Nederlandse zorg is druk aan de slag met eHealth, blijkt uit de monitor. Meer dan een derde van de huisartsen, ruim de helft van de medisch specialisten en twee derde van de psychiaters gaven aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een pilot is gedaan met een eHealth-toepassing. Ook blijkt dat in meer dan zeventig procent van de gevallen het gebruik van de eHealth-toepassing na die proefperiode werd voortgezet.

In deze derde editie van de eHealth-monitor is er specifiek onderzocht wat de meerwaarde van digitale zorg is voor zorggebruikers en zorgverleners. De monitor gaat in detail in op de behoeften van zorggebruikers en mantelzorgers en het soort eHealth-toepassingen waarin zij voor zichzelf meerwaarde zien. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat weinig zorggebruikers de mogelijkheid hebben tot online inzage van hun medische gegevens, maar veel dit wel zouden willen.

Zorggebruikers en mantelzorgers hebben vergelijkbare wensen ten aanzien van eHealth. Beiden zien vooral voordelen in de mogelijkheid om informatie over zorg en gezondheid op te zoeken op een website, via internet recepten aan te vragen of een afspraak te maken, via e-mail of een website een vraag te stellen. Dit lijkt hen gemakkelijk en tijdsbesparend. Ook werden huisartsen, verzorgenden en medisch specialisten ondervraagd over de ICT-problemen die zij in hun werk ervaren, en naar de eHealth-toepassingen waarvan zij verwachten dat hun praktijk of zorginstelling daar het komende jaar op gaat richten.

Ten opzichte van vorig jaar houden meer mensen zelf gegevens bij over hun gezondheid, blijkt uit de eHealth-monitor 2015. Opvallend is dat de groep mensen die zijn lichamelijke activiteit bijhoudt met bijvoorbeeld een stappenteller steeg tot een vijfde van de zorggebruikers. Ook houden meer mensen zelf via internet of met een mobiele app gegevens bij over hun doktersbezoeken of behandelingen.

De gehele eHealth-monitor is te vinden op de website van Nictiz