NDF Symposium van onderzoek naar praktijk: aan de slag met het diabetesjaargesprek

Binnen het innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care (PDC) is het NDF-gespreksmodel ontwikkeld. Bijna 1500 patiënten hebben inmiddels deelgenomen aan twee jaargesprekken. Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de NDF een middagsymposium over persoonsgerichte diabeteszorg en worden de onderzoeksresultaten naar het gespreksmodel gepresenteerd.

Hoe nu verder met deze onderzoeksresultaten? Hoe kunnen zorgprofessionals ook echt met het diabetesjaargesprek aan de slag? In diverse workshops wordt ingegaan op de verdere uitrol van het diabetesjaargesprek en toepassing van het gespreksmodel in de spreekkamer.

Onderzoek in eerste en tweede lijn

Op dinsdag 2 april presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie de onderzoeksresultaten van het diabetesjaargesprek, dat is onderzocht in de eerste en tweede lijn. Benieuwd naar de uitrol van het diabetesjaargesprek en de onderzoeksresultaten? Kom dan naar het NDF Symposium van 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur, aansluitend een netwerkborrel) in Ede.

Meer informatie over het symposium, de plenaire en parallel sessies, en aanmelden vindt u via diabetesfederatie.nl.