gespreksmodel ‘Mijn gesprek met mijn zorgverlener’

NDF Diabetesjaargesprek uitgebreid met generieke variant

Samen met eerstelijns organisatie Periscaldes uit Zeeland is de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) afgelopen jaar aan de slag gegaan om het gespreksmodel Mijn Diabetesjaargesprek generiek te maken. Dat wil zeggen, inzetbaar voor mensen met co- en multimorbiditeit of andere chronische aandoeningen, zoals oudere patiënten met comorbide aandoeningen, mensen met COPD, astma, hart- en vaataandoeningen, nierfalen of reuma.

Ook deze generieke variant, ‘Mijn gesprek met mijn zorgverlener’, bestaat uit een voorbereidende gesprekskaart voor patiënten, een wachtkamerposter en een spreekkamerkaart. De thema’s op de kaarten zorgen ervoor dat het gesprek tussen zorgverlener en patiënt zich niet alleen richt op de medische uitslagen en resultaten, maar onder andere ook op het welzijn, welbevinden en de leefstijl van patiënten. De generieke variant is al online beschikbaar en wordt enthousiast ontvangen, volgens de NDF. De officiële presentatie vindt plaats op een door Periscaldes georganiseerd symposium over persoonsgerichte zorg op 22 mei.

Persoonsgerichte zorg voor mensen met een chronische aandoening begint met een ander gesprek in de spreekkamer. Om zorgverleners en patiënten daarvoor de nodige handvatten te geven ontwikkelde de NDF de Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg. Daarin is Mijn Diabetesjaargesprek en de generieke variant, ‘Mijn gesprek met mijn zorgverlener’, te vinden, via NDF.nl.