Huisartsenpraktijk spreekkamer slider

Nascholingsavonden DVN: hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2?

In navolging op het succesvolle symposium voor zorgprofessionals in juni 2018 organiseert de DiabetesAcademie van Diabetesvereniging Nederland in 2019 een serie geaccrediteerde avondnascholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners, waarin ervaringsdeskundigen met diabetes hun expertise beschikbaar stellen. Op 20 verschillende locaties wordt een avondnascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners georganiseerd, met als thema therapietrouw en personalisatie.

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2 voor mijn patiënten? Veel huisartsen en praktijkondersteuners zullen dat zich afvragen. De diabeteszorg is volop in beweging. Zo zijn recent de nieuwe NHG Standaard Diabetes en NIV richtlijnen voor de tweede lijn verschenen. Maar de behandeling vraagt meer kennis en kunde dan alleen maar naleven van standaarden en protocollen. Ook de nieuwe NHG Standaard benadrukt het belang van gepersonaliseerde zorg.

In deze avondnascholing van Diabetesvereniging Nederland wordt niet alleen naar de huidige diabetesbehandeling gekeken, maar vooral hoe de diabeteszorg geoptimaliseerd kan worden door de patiënt centraal te stellen. Ook therapietrouw wordt hierin meegenomen. Aan de hand van casuïstiek krijgen deelnemers zoveel mogelijk praktische handvatten, die interactief in groepsverband worden besproken, onder begeleiding van een internist, diabetesverpleegkundige en ervaringsdeskundige uit de regio in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland.

Meer informatie en inschrijven via de website van Health Investment.