Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk

De Nederlandse Diabetes Federatie publiceert deze week een handreiking voor de implementatie van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning in de dagelijkse zorgpraktijk. Het document is bedoeld voor alle zorgprofessionals die met diabeteszorg te maken hebben. De Nederlandse Diabetes Federatie is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

Zorgen waar het moet, ontzorgen waar het kan, dat is het motto van de handreiking Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg. Met deze handreiking geeft de Nederlandse Diabetes Federatie onder andere meer duiding over de begrippen die gebruikt worden en een theoretisch kader, dat professionals en organisaties kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van een eigen visie op zelfmanagement.

Serieus werk maken van zelfmanagement(-ondersteuning) betekent werk maken van de organisatie, van de zorgprofessionals, van de relatie professional – patiënt en van de patiënt. De handreiking gaat verder in op rol van de individuele zorgverlener en het diabetesteam: welke competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) moet men in huis hebben om mensen met diabetes te ondersteunen bij hun zelfmanagement? Ook wordt aandacht besteed aan de gezondheidsvaardigheden van de patiënt, en hoe en op welke manier zorgverleners patiënten ondersteuning kunnen bieden bij de dagelijkse zorg voor diabetes.

De handreiking is te vinden via deze link (pdf): Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg