huisarts praktijk eHealth

Meer tijd voor de patiënt in regio Deventer en omstreken

In de regio Deventer en omstreken zijn 22 huisartsenpraktijken gestart met de module Meer tijd voor de patiënt. In deze module krijgt de huisarts de komende drie jaar meer tijd beschikbaar voor kwaliteitsverhoging in de huisartsenzorg rondom de patiënt, en om te investeren in zorg en werkplezier.

Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en zorgverzekeraar Eno, met Salland Zorgverzekeringen als regionale zorgverzekering, hebben in het driejarig huisartsencontract afspraken gemaakt zodat er meer tijd beschikbaar komt voor de zorg aan patiënten. De deelnemende huisartsen krijgen tijd om de kwaliteit van de huisartsenzorg te verhogen in de omgeving van de patiënt.

Inzet van een extra waarnemer

In de module Meer tijd voor de patiënt ontvangt de huisartsenpraktijk een vergoeding voor de inzet van een extra waarnemer of physician assistent. Het aantal uren dat de waarnemer extra kan worden ingezet, komt voor een normpraktijk ongeveer neer op 1 dag per week. Dit geeft de praktijkhouder de mogelijkheid om een deel van de tijd anders te besteden.

Praktijken die meedoen aan de module kunnen zelf aandragen waar ze deze extra tijd aan gaan besteden of maken gebruik van een keuzemenu samengesteld door de HCDO. Op deze manier kiest de praktijk wat passend is in de eigen werkwijze en context. Zo richt de ene praktijk zich op het inrichten van langere consulten in combinatie met een andere manier van gespreksvoering, terwijl een ander juist tijd vrijmaakt om te investeren in de samenwerking met het sociaal domein. Ook zijn er een flink aantal praktijken die samenwerking zoeken met de verpleegkundig specialist Cardiologie uit het Deventer Ziekenhuis om verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen.

Verwijzingen naar tweede lijn

Op 1 juli zijn 22 huisartsenpraktijken gestart, naar verwachting volgen er nog meer praktijken in de regio in het volgende kwartaal. Eén van de uitgangspunten van het project is dat zorg beter kan, met minder budget, en met een toenemend tekort aan beschikbare zorgverleners. De investering in geld en ondersteuning voor huisartsen die door Eno en de HCDO wordt geboden, is de basis om met dit project te kunnen starten, aldus Lidwien Kruijswijk Jansen, Manager Ketenzorg & Innovatie bij HCDO.

“De investering in deze manier van werken wordt beoordeeld op de tevredenheid van huisartsen en de ervaringen van patiënten. Gedurende de looptijd wordt gekeken of door deze kwaliteitsimpuls verwijzingen naar de tweede lijn afnemen, en patiënten zich ondersteund voelen om gezondheidsvragen en -zorgen met meer zelfstandigheid te kunnen beantwoorden. De besparingen die dit project oplevert zal bepalend zijn of de module over 2,5 jaar gecontinueerd kan worden.”