e-consult afspraak praktijk

“Meer resultaat bij de patiënt en zelf een uitdagendere baan!”

Dit artikel verscheen eerder bij PoZoB

Caroline Janssen, praktijkondersteuner in het Medisch Centrum Aalst, heeft nog geen moment spijt dat ze ‘ja’ zei toen haar praktijk gevraagd werd, als pilot deel te nemen aan het project Zorg op Maat. Een belangrijk middel binnen dit programma is het Individueel Zorgplan (IZP). Caroline Janssen vertelt over haar ervaringen.

“Mensen motiveren zodat ze zelf over gaan tot gedragsverandering. Dat is waar mijn collega’s en ik voor staan. We kijken verder dan de medische richtlijnen en vragen de patiënt actief mee te denken en te komen met eigen ideeën om hun plan zo concreet mogelijk te maken. Die visie hadden we al voordat het IZP geïmplementeerd werd. Maar we zagen een mooie kans om die visie meer kracht bij te zetten als we gingen werken met het IZP.”

Dat het werkt, daar zijn Caroline en haar collega’s het over eens. “We boeken veel resultaat en patiënten vertellen nu bijvoorbeeld bij het begin van een consult al trots dat ze zelf anders zijn gaan eten, meer zijn gaan bewegen of minder zijn gaan roken. Kijk, daar doen we het voor! En dus krijgen ze natuurlijk het compliment wat ze verdiend hebben en kijken we samen verder naar de toekomst.”

Onverwachte wending

Dat het IZP nog een andere positieve bijkomstigheid had, wist Caroline in het begin niet. “Op individueel vlak is mijn baan veel interessanter en uitdagender geworden. Geweldig leuk vind ik dat. Elke patiënt heeft immers een eigen doel en een eigen weg daar naar toe. Ik wil hen daarbij helpen en dat doe ik niet door alleen de bloeddruk, bloedwaardes en het gewicht te meten. Maar ook door actief mee te denken, de patiënt van adviezen te voorzien en te motiveren zelf beslissingen te nemen. We laten hen alle mogelijkheden zien, maar geven ook aan dat ze het uiteindelijk zelf moeten doen. Dat zelfmanagement stimuleren we dan ook. We zijn een soort coach dus. Over coach gesproken: de rol van mijn praktijkcoach in deze is ook belangrijk hoor. Soms om praktische zaken op te lossen, soms voor hulp bij voorlichting en af en toe ook gewoon om even stoom af te blazen!”

Toekomst

“Deze nieuwe manier van consult voeren heeft zeker de toekomst. En binnen onze praktijk plukken we daar al voor een gedeelte de vruchten van. Door het onderwerp elke keer op de teamagenda te zetten, blijven we alert en kunnen we de samenwerking steeds beter op elkaar afstemmen. En als we straks het zorgplan goed richting patiënten kunnen uitleggen en mee kunnen geven, hebben we helemaal een grote stap gezet. Tot die tijd zeg ik hardop wat ik opschrijf, zodat patiënten nog eens geconfronteerd worden met hun eigen uitspraken!”

Heb je vragen over onze werkwijze met het IZP? Neem dan contact op met Corinne Stoop (projectmanager PoZoB) via c.stoop@pozob.nl of kijk voor meer informatie op onze website.