voeding leefstijl

Manifest voor Leefstijlgeneeskunde op 11 oktober overgedragen aan minister Bruins

De steun groeit om leefstijlgeneeskunde een plaats te geven binnen de curatieve zorg. Volgens de initiatiefnemers van het ‘Manifest voor Leefstijlgeneeskunde’ hebben inmiddels duizend organisaties en individuen zich aangesloten bij een oproep om leefstijlinterventies in te zetten als geneesmiddel bij ziekte. Ook de KNMG heeft zich aangesloten, meldt Medisch Contact.

Het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde is een initiatief waarmee onder meer artsen pleiten voor ‘leefstijl als medicijn’. Zij willen leefstijlinterventie een plek geven bij herstel of behandeling van aandoeningen, dus niet alleen als middel om gezondheidsproblemen te voorkomen. Op 11 oktober wordt het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde, dat inmiddels door honderd organisaties en zo’n 900 individuen is ondertekend, aangeboden aan minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

LUMC en TNO hebben het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (www.NILG.eu) opgericht. Het NILG heeft het manifest geadopteerd in afstemming met de oorspronkelijke auteurs en zonder externe subsidie of financiering. “Het manifest is bedoeld als een prettig positieve impuls, met de ambitie om leefstijl gerelateerde ziektelast in Nederland binnen 10 jaar te halveren, zonder extra pillen”, aldus Hanneke Molema namens het NILG.

“Leefstijlgeneeskunde is volgens ons een belangrijke sleutel naar een trendbreuk in zorglast en -kosten en daar wordt Nederland beter, vitaler en blijer van. Namens de oorspronkelijke auteurs en alle ondertekenaars roepen wij dan ook de drie bewindslieden van VWS en het parlement op om vol in te zetten op (curatieve) leefstijlgeneeskunde. Het deel van medisch Nederland dat dit onderschrijft groeit met de dag.”

Leefstijl in de media

Het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en de oprichting van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde vinden ook weerslag in de media. In de nieuwe serie Dokters van morgen gaat Antoinette Hertsenberg met zorgprofessionals op zoek naar de toekomst van de zorg, waarbij één aflevering in het teken staat van Voeding als medicijn.

In deze aflevering worden drie deelnemers – met obesitas, diabetes type 2 en hartproblemen – gevolgd door onder meer een huisarts en internist terwijl ze hun voedingspatroon drastisch aanpassen. Ook is er in de aflevering aandacht voor een door TNO ontwikkelde stresstest waardoor bekeken kan worden hoe het lichaam reageert op specifieke voedingsmiddelen, en werpt Hanno Pijl, internist-endocrinoloog (LUMC) en hoogleraar diabetologie, licht op verschillende oorzaken van diabetes type 2 en optimale voeding.