Symposium Connect! op 12 december Zelfzorg Ondersteund

Landelijke organisaties verder met ondersteunde zelfzorg

Ondersteunde zelfzorg de normaalste zaak van de wereld maken. Dat gaan zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Nederlandse Diabetes Federatie en MedMij samen doen. Ze presenteerden hun plannen tijdens Symposium Connect! donderdag 12 december in Nieuwegein. Minister Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sloot het symposium af: “Eigen regie maakt zorg even goed én goedkoper.”

Zo gaan zorgverzekeraars ondersteunde zelfzorg stimuleren in de contractering, gaat NHG eHealth en leefstijl een plek geven op Thuisarts.nl, en gaat MedMij verder met de ontwikkeling en toetsing van veilige platforms. Op die manier maken ze het mogelijk dat iedereen met een chronische aandoening gebruik kan maken van ondersteunde zelfzorg. Dat betekent dat patiënten hun gezondheid managen met ondersteuning van hun zorgverlener, door hun omgeving, door e-health en door andere hulpmiddelen. Met als doel: een hogere kwaliteit van leven voor patiënten, een lagere werkdruk voor zorgverleners, én duurzaam betaalbare zorg.

400.000 gebruikers

De landelijke organisaties borduren verder op wat coöperatie Zelfzorg Ondersteund (een samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en -verzekeraars) in de afgelopen zes jaar bereikt heeft. Concreet: meer dan 60 zorggroepen en 1200 huisartsen en POH’ers zijn inmiddels aan de slag met ondersteunde zelfzorg. En ongeveer 400.000 mensen werken met goedgekeurde platformen voor zelfzorg. Bovendien is veel geïnvesteerd in kennisvergroting en -verspreiding. Zo is alle wetenschappelijke kennis over zelfmanagement in een meta-analyse bij elkaar gebracht. Uit de maatschappelijke business case blijkt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in ondersteunde zelfzorg, potentieel 4 euro 70 oplevert. Dat komt grotendeels door een afname van de ziekenhuiskosten en het medicijngebruik.


“Resultaten mogen er zijn”

Minister Bruno Bruins is positief over wat er bereikt is. “De resultaten mogen er zijn. Ik vind het bijvoorbeeld mooi nieuws dat ieder zelfzorgplatform voldoet aan de eisen van privacy en veiligheid.” En hij is niet de enige die enthousiast en betrokken is. Olivier Gerrits van Zilveren Kruis: “Voor de inbedding van ondersteunde zelfzorg is aandacht, tijd en ruimte nodig, en daar maken wij ons vanuit Zilveren Kruis hard voor. Technologie is daarbij ondersteunend. Wij hebben als verzekeraars een belangrijke rol om dat te faciliteren.”

Bruins: “Ik ben optimistisch. Als we de patiënt als uitgangspunt nemen, en kijken naar wat hij of zij nodig heeft, zie ik heel veel oplossingen. Velen van u werken in eerstelijnszorg, u kunt mensen vaak even goed helpen en goedkoper, door mensen meer eigen regie te geven.’ Dat deelt Eugene Zuiderwijk van InEen,de vereniging van organisaties in de eerstelijns zorg. ‘De druk op de zorgsector loopt op. Zorgverleners hebben het al druk en ervaren ook de druk op de zorg. We hebben te maken met een crisis, maar zien ook een kans. De beweging naar persoonsgerichte zorg kan ook helpen bij het oplossen van deze crisis.”

Bruins: “Deze resultaten zijn voor u aanleiding om Zelfzorg Ondersteund op te heffen. Dat is een mooie mentaliteit, jezelf overbodig willen maken. Tegelijk is het ook spannend: er moet nog wat gebeuren om alle patiënten toegang te geven tot ondersteunde zelfzorg. Ondersteunde zelfzorg moet een plek krijgen in de contractering. Dat betekent doorzetten, en is niet altijd even makkelijk, maar zeker de moeite waard.”